Release Notes - KS Læring

Release 20210223 (WR 353247)

Dato: 23. februar 2021

HVA ER NYTT

 • Lederpåmelding (WR 309144)
  Innhold: I påmeldingsmetoden Arrangement er det nå lagt til en påmeldingsmetode som heter Lederpåmelding. Den kan brukes av ledere som ønsker å melde navngitte ansatte på sitt arbeidssted på et arrangement.
  Se hvordan dette gjøres: Lederpåmelding (lenke til hjelpesystemet).

 • Oppdatert H5P plugin (WR 343586)
  Innhold: Plugin til H5P-aktiviteten er nå blitt oppdatert, slik at alle innholdstypene også er oppdatert til versjon 1.21.0

FEILRETTINGER

 • Samsvar mellom organisasjoner i organisasjonsmodulen og klassifiseringer (WR 336769)
  Beskrivelse:  Når en kommune/organisasjon blir opprettet på kommunenoden i organisasjonsmodulen, ble det ikke opprettet en tilsvarende tilbyder i klassifiseringsmodulen. Det samme gjaldt endringer som blir gjort i navn eller ID. Dette er nå rettet.

 • Sikkerhetsoppdatering (WR 352108)
  Beskrivelse: I organisasjonsmodulen var det mulig under gitte omstendigheter for en leder/rapportør å se fødselsnummeret til ansatte i kommunene. Dette er nå rettet.
Sist endret: tirsdag, 23. februar 2021, 11:21