Release Notes - KS Læring

KS Læring er oppgradert til versjon 3.9

Dato: 10.12.21
1. desember oppgraderte vi plattformen som KS Læring går på til Moodle vesjon 3.9. Etter grundig testing, både internt i KS og sammen med brukere av løsningen, kan vi nå slå fast at oppgraderingen har gått bra, og vi er offisielt i produksjon med ny versjon. 
Se release notes her: Moodle 3.9 release notes - MoodleDocsNew features - MoodleDocs


Se presentasjonen av ny versjon, på spørretimen 10.12.2021, her


! Midlertidig produksjonsstopp

Dato: 14. sept 2021
I forbindelse med oppgradering til Moodle v 3.9, stoppes release av endringer frem til oppgraderingen er ferdig testet og i produksjon. Dette for å ikke forstyrre versjonsoppgraderingen.


Release 20210914 (WR366049)

Dato: 14. sept 2021

HVA ER NYTT?

 • Moodle security release 3.5.18 (WR 360749)

 • Rapport som viser hvor alle ansatte jobber (WR 360219)
  Beskrivelse: Rapporten finner du under "Kompetansestryingsrapporter", og heter "Ansatt-rapport"

FEILRETTINGER:

 • Feil dato i deltakerliste i ventelistepåmeldingen (WR 360499)
  Beskrivelse: Dette er løst nå, slik at riktig dato vises.

 • Nye brukere opplever å komme til en side med kommunevåpenet, når de godkjenenr Personvernerklæringen (WR 340769)
  Beskrivelse: Dette er løst nå, slik at de kommer til profilsiden sin istedet.
 • Mulighet for å gjøre undermapper til en såkalt foreldremappe, forårsaket utfordringer i databasen (WR 350384)
  Beskrivelse: Dette er løst nå, slik at dette ikke lengre er mulig


Release 20210629 (WR361334)

Dato: 29. juni 2021

HVA ER NYTT

 • Ledere/rapportører som skal ta ut rapporter, tas direkte til sin node (sektor eller arbeidssted) (WR 358186)
  Beskrivelse: Når en leder eller en rapportør skulle ta en ut en rapport, var det tidligere slik at de måtte navigere seg fra fylket og ned til det enkeltearbeidsstedet. Dette er nå endret, slik at lederen/rapportøren går direkte til det arbeidstedet hvor de har denne rollen. Hvis man har lederrollen/rapportørrollen på et høyere nivå, tas man direkte til det aktuelle nivået og må da gå videre til riktig arbeidssted.

 • Deltakere på ventelisten blir ikke påmeldt etter at påmeldingsfristen er utløpt (WR 356308)
  Beskrivelse: Når en deltaker sto på ventelisten og en allerede påmeldt deltaker melder seg av, var det tidligere slik at førstemann på ventelisten ble påmeldt kurset. Dette er nå endret slik at ingen blir påmeldt etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

FEILRETTINGER

 • Feil tekst på kursets hjemmeside (WR 349286)
  Beskrivelse: Når et kurs ble opprettet med (eller endret til) formatet Emneformat, vistes overskriften SIST OPPDATERT på kurset hjemmeside feil. Dette er nå rettet.

 • Manuell påmelding av deltakere til et arrangement (WR 336861)
  Beskrivelse: Det var ikke mulig for kursansvarlig å manuelt melde på deltakere til et arrangement. Dette er nå rettet.

Release 20210608 (WR360038)

Dato: 8. juni 2021

FEILRETTINGER

 • Forbedrede ikoner som viser nodene i organisasjonsstrukturen (WR 358179)
  Beskrivelse: Ikonene som viser de ulike fylkene, kommunene, sektorene og arbeidsstedene (nodene) var veldig lite synlige og viste ikke tydelig nok for brukerne at de måtte åpne de ulike nodene. Disse ikonene er nå endret, slik at de viser en tydelig svart pil før en node er åpnet og en hvit pil når noden er åpnet. Denne endringen er nå også gjort i brukerprofilen (valg av jobbkommune og arbeidssted) og i rapportene (Status alle medarbeidere og Kursrapport).

Release 20210601 (WR359560)

Dato: 1. juni 2021

HVA ER NYTT

 • Forbedrede ikoner som viser nodene i organisasjonsstrukturen (WR 358179)
  Beskrivelse: Ikonene som viser de ulike fylkene, kommunene, sektorene og arbeidsstedene (nodene) var veldig lite synlige og viste ikke tydelig nok for brukerne at de måtte åpne de ulike nodene. Disse ikonene er nå endret, slik at de viser en tydelig svart pil før en node er åpnet og en hvit pil når noden er åpnet. 
  NB: Denne endringen er ennå ikke gjort i brukerprofilen (valg av jobbkommune og arbeidssted) eller i rapportene (Status alle medarbeidere og Kursrapport).
 • Deltakerliste i Excel- og pdf-format viser nå alle deltakere (WR 357887)
  Beskrivelse: Når et arrangement hadde mange deltakere som gikk over flere sider i webrapporten og detalkerlisten ble generert som i Excel- eller pdf-format, vistes bare den siden man sto i når disse rapportene ble genert. Dette er nå endret slik at alle deltakerne vises i Excel- eller pdf-rapporten selv om webrapporten går over flere sider. 
 • Nullstilling av kursfullføringsdato på kursbevis (WR 357661)
  Beskrivelse: Når det var ønskelig med en oppdatert kursfullføringsdato i forbindelse med resertifisering eller gjenoppfriskning, var det ikke mulig å nullstille og få ny dato på kursbevis. Dette er nå endret, slik at når deltakeren starter aktiviteten Klargjør for resertifisering er det også mulig å nullstille kursbeviset, hvis kursansvarlig har satt dette i innstillingene.

FEILRETTINGER

 • Uoverensstemmelse mellom webrapport og Excel-rapport (WR 357886)
  Beskrivelse: I rapporten Status alle medarbeidere var det en uoverensstemmelse mellom resultatene i webrapporten og resultatene i Excel-rapporten. Webrapporten viste status til alle deltakere på det aktuelle arbeidsstedet, uansett om de hadde fullført kurs eller ikke, mens Excel-rapporten bare viste fullførte kurs. Dette er nå endret, slik at Excel-rapporten viser det samme som webrapporten.

TEKSTENDRINGER

 • Klassifiseringen (under Kursformater) Kompetanseplan er endret til Kompetansepakke
 • Tittelen på fanen Obligatorisk informasjon i brukerprofilen er endret til Jobbkommune og arbeidssted

Release 20210420 (WR356804)

Dato: 18. mai 2021

HVA ER NYTT

 • Meld meg på-knappen på påmeldingssiden (WR 356914)
  Beskrivelse: Når en ansatt klikker på et kurs, vises først kursets forside (produktblad). Her står blant annet kursbeskrivelsen, som er avgjørende for om den ansatte skal ta kurset. Da klikker de på knappen Gå til påmelding og tas deretter til en påmeldingsside. Tidligere var det slik at her fikk de igjen se kursbeskrivelsen, mens selve Meld meg på-knappen lå nederst på siden, og man måtte ofte scrolle ned på siden for å finne denne.
  Nå er kursbeskrivelsen fjernet fra denne siden, og det vil bare være Meld meg på-knappen som vises og vil derfor være lettere å finne når man skal melde seg på. 

Release 20210413 (WR 356306)

Dato: 20. april 2021

FEILRETTINGER

 • Kursrapport - uoverensstemmelse mellom webrapport og Excel-rapport (WR 336856)
  Beskrivelse: Når man laget en rapport basert på Kursapport, viste rapportformatet Excel ikke det samme resultatet som webrapporten (Rapportformat: Forhåndsvis i nettleseren). Excel-rapporten viste heller ikke antall fullførte kurs. Dette er nå rettet.

Release 20210413 (WR 356306)

Dato: 13. april 2021

HVA ER NYTT

 • Tilgang for leder/rapportør på undernivåer (WR 343366)
  Beskrivelse: Når en sektorleder eller mellomleder har nivåer under seg i organisasjonen hvor det var satt en ny leder/rapportør, fikk de ikke tilgang til å hente ut rapporter på disse undernivåene. Det er nå lagt til en ny rolle som heter Rapportilgang på alle undernivåer (Allow reporting on all sub units). Denne rollen gir ledere/rapportører på et gitt nivå tilgang til nivåer under seg i organisasjonen. Tekstene er foreløpig på engelsk, men vil bli oversatt i løpet av kort tid.
  Se hvordan dette gjøres: Rapporttilgang på undernivåer (lenke til hjelpesystemet).

 • Resertifisering av kompetansetiltak med H5P-innhold (WR 352691)
  Beskrivelse: Det har ikke vært mulig å nullstille kursfullføringsdatoen for kompetansetiltak som inneholdt H5P-leksjoner. H5P-aktiviteter kan nå legges til i innstillingene i ressursen Klargjør for resertifisering som muliggjør ny dato for kursfullføring.

Release 20210323 (WR 355099)

Dato: 23. mars 2021

FEILRETTINGER

 • Kompetansetiltak vises ikke på Min startside (WR 350586)
  Beskrivelse: Det har i noen uker bare vært arrangementer og kompetansetiltak med påmeldingsmetoden Arrangementer aktivert, som har blitt vist på Min startside. Dette er nå rettet og alle kompetansetiltak brukeren er påmeldt, vil nå vises i oversikten.

Release 20210223 (WR 353247)

Dato: 23. februar 2021

HVA ER NYTT

 • Lederpåmelding (WR 309144)
  Innhold: I påmeldingsmetoden Arrangement er det nå lagt til en påmeldingsmetode som heter Lederpåmelding. Den kan brukes av ledere som ønsker å melde navngitte ansatte på sitt arbeidssted på et arrangement.
  Se hvordan dette gjøres: Lederpåmelding (lenke til hjelpesystemet).

 • Oppdatert H5P plugin (WR 343586)
  Innhold: Plugin til H5P-aktiviteten er nå blitt oppdatert, slik at alle innholdstypene også er oppdatert til versjon 1.21.0

FEILRETTINGER

 • Samsvar mellom organisasjoner i organisasjonsmodulen og klassifiseringer (WR 336769)
  Beskrivelse: Når en kommune/organisasjon blir opprettet på kommunenoden i organisasjonsmodulen, ble det ikke opprettet en tilsvarende tilbyder i klassifiseringsmodulen. Det samme gjaldt endringer som blir gjort i navn eller ID. Dette er nå rettet.

 • Sikkerhetsoppdatering (WR 352108)
  Beskrivelse: I organisasjonsmodulen var det mulig under gitte omstendigheter for en leder/rapportør å se fødselsnummeret til ansatte i kommunene. Dette er nå rettet.
Sist endret: fredag, 10. desember 2021, 10:20