Release Notes - KS Læring

Release 20210420 (WR356804)

Dato: 20. april 2021

FEILRETTINGER

 • Kursrapport - uoverensstemmelse mellom webrapport og Excel-rapport (WR 336856)
  Beskrivelse: Når man laget en rapport basert på Kursapport, viste rapportformatet Excel ikke det samme resultatet som webrapporten (Rapportformat: Forhåndsvis i nettleseren). Excel-rapporten viste heller ikke antall fullførte kurs. Dette er nå rettet.

Release 20210413 (WR 356306)

Dato: 13. april 2021

HVA ER NYTT

 • Tilgang for leder/rapportør på undernivåer (WR 343366)
  Beskrivelse: Når en sektorleder eller mellomleder har nivåer under seg i organisasjonen hvor det var satt en ny leder/rapportør, fikk de ikke tilgang til å hente ut rapporter på disse undernivåene. Det er nå lagt til en ny rolle som heter Rapportilgang på alle undernivåer (Allow reporting on all sub units). Denne rollen gir ledere/rapportører på et gitt nivå tilgang til nivåer under seg i organisasjonen. Tekstene er foreløpig på engelsk, men vil bli oversatt i løpet av kort tid.
  Se hvordan dette gjøres: Rapporttilgang på undernivåer (lenke til hjelpesystemet).

 • Resertifisering av kompetansetiltak med H5P-innhold (WR 352691)
  Beskrivelse: Det har ikke vært mulig å nullstille kursfullføringsdatoen for kompetansetiltak som inneholdt H5P-leksjoner. H5P-aktiviteter kan nå legges til i innstillingene i ressursen Klargjør for resertifisering som muliggjør ny dato for kursfullføring.

Release 20210323 (WR 355099)

Dato: 23. mars 2021

FEILRETTINGER

 • Kompetansetiltak vises ikke på Min startside (WR 350586)
  Beskrivelse: Det har i noen uker bare vært arrangementer og kompetansetiltak med påmeldingsmetoden Arrangementer aktivert, som har blitt vist på Min startside. Dette er nå rettet og alle kompetansetiltak brukeren er påmeldt, vil nå vises i oversikten.

Release 20210223 (WR 353247)

Dato: 23. februar 2021

HVA ER NYTT

 • Lederpåmelding (WR 309144)
  Innhold: I påmeldingsmetoden Arrangement er det nå lagt til en påmeldingsmetode som heter Lederpåmelding. Den kan brukes av ledere som ønsker å melde navngitte ansatte på sitt arbeidssted på et arrangement.
  Se hvordan dette gjøres: Lederpåmelding (lenke til hjelpesystemet).

 • Oppdatert H5P plugin (WR 343586)
  Innhold: Plugin til H5P-aktiviteten er nå blitt oppdatert, slik at alle innholdstypene også er oppdatert til versjon 1.21.0

FEILRETTINGER

 • Samsvar mellom organisasjoner i organisasjonsmodulen og klassifiseringer (WR 336769)
  Beskrivelse: Når en kommune/organisasjon blir opprettet på kommunenoden i organisasjonsmodulen, ble det ikke opprettet en tilsvarende tilbyder i klassifiseringsmodulen. Det samme gjaldt endringer som blir gjort i navn eller ID. Dette er nå rettet.

 • Sikkerhetsoppdatering (WR 352108)
  Beskrivelse: I organisasjonsmodulen var det mulig under gitte omstendigheter for en leder/rapportør å se fødselsnummeret til ansatte i kommunene. Dette er nå rettet.
Sist endret: torsdag, 22. april 2021, 08:33