Release Notes - KS Læring

Dato: 15. februar

Forbedringer av HR API:

Blant annet tilpasning rundt tidsforskjell, og tilrettelegging for raskere overføring av data


Dato: 7. feb 2022

- Kursformat "Tiles" installert i løsningen (WR #365781): https://moodle.org/plugins/format_tiles 


Dato: 10.12.21
1. desember oppgraderte vi plattformen som KS Læring går på til Moodle vesjon 3.9. Etter grundig testing, både internt i KS og sammen med brukere av løsningen, kan vi nå slå fast at oppgraderingen har gått bra, og vi er offisielt i produksjon med ny versjon. 
Se release notes her: Moodle 3.9 release notes - MoodleDocsNew features - MoodleDocs


Se presentasjonen av ny versjon, på spørretimen 10.12.2021, her


Midlertidig stopp i endringer og nye funksjoner

Dato: 14. sept 2021

I forbindelse med oppgradering til Moodle v 3.9, stoppes release av endringer frem til oppgraderingen er ferdig testet og i produksjon. Dette for å ikke forstyrre versjonsoppgraderingen.

Dette påvirker ikke kursproduksjon. Alle kan fortsatt lage kurs, og gjøre endringer i kursRelease 20210914 (WR366049)

Dato: 14. sept 2021

HVA ER NYTT?

 • Moodle security release 3.5.18 (WR 360749)
 • Dato i deltakerliste (WR 360499) Beskrivelse: Feil dato ble vist i deltakerlisten i ventelistepåmeldingen. Dette er rettet opp nå.
 • Rapport som viser hvor alle ansatte jobber (WR 360219). Den ligger under Kompetansestyringsrapporter, og heter "Ansatt-rapport"
 • Nye brukere opplever å komme til en side med kommunevåpenet, når de godkjenner Personvernerklæringen (WR 340769). Dette er løst nå. slik at de kommer til profilsiden sin istedetfor.

 • Blokkere muligheten for å gjøre en undermappe til en såkalt foreldremappe i organisasjonsstrukturen. (WR 350584). Release 20210629 (WR361334)

Dato: 29. juni 2021

HVA ER NYTT

 • Ledere/rapportører som skal ta ut rapporter, tas direkte til sin node (sektor eller arbeidssted) (WR 358186)
  Beskrivelse: Når en leder eller en rapportør skulle ta en ut en rapport, var det tidligere slik at de måtte navigere seg fra fylket og ned til det enkeltearbeidsstedet. Dette er nå endret, slik at lederen/rapportøren går direkte til det arbeidstedet hvor de har denne rollen. Hvis man har lederrollen/rapportørrollen på et høyere nivå, tas man direkte til det aktuelle nivået og må da gå videre til riktig arbeidssted.

 • Deltakere på ventelisten blir ikke påmeldt etter at påmeldingsfristen er utløpt (WR 356308)
  Beskrivelse: Når en deltaker sto på ventelisten og en allerede påmeldt deltaker melder seg av, var det tidligere slik at førstemann på ventelisten ble påmeldt kurset. Dette er nå endret slik at ingen blir påmeldt etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

FEILRETTINGER

 • Feil tekst på kursets hjemmeside (WR 349286)
  Beskrivelse: Når et kurs ble opprettet med (eller endret til) formatet Emneformat, vistes overskriften SIST OPPDATERT på kurset hjemmeside feil. Dette er nå rettet.

 • Manuell påmelding av deltakere til et arrangement (WR 336861)
  Beskrivelse: Det var ikke mulig for kursansvarlig å manuelt melde på deltakere til et arrangement. Dette er nå rettet.

TEKSTENDRINGER

 • Klassifiseringen (under Kursformater) Kompetanseplan er endret til Kompetansepakke
 • Tittelen på fanen Obligatorisk informasjon i brukerprofilen er endret til Jobbkommune og arbeidssted

Sist endret: tirsdag, 15. februar 2022, 11:37