Kurset inneholder eLæringsressurser for grunnleggende IKT-ferdigheter i Gjøvik kommune. Kurset har 5 moduler:

  1. Datamaskin og Windows
  2. Filbehandling
  3. Enkel tekstbehandling
  4. Internett og epost
  5. Informasjonssikkerhet og jus I


Velkommen til kurset "Grunnleggende kontorferdigheter".

Kurset inneholder eLæringsressurser for grunnleggende kontorrelaterte IKT-ferdigheter i Gjøvik kommune. Kurset har 5 moduler:

  1. Tekstbehandling (Word)
  2. Regneark (Excel)
  3. Presentasjon (PowerPoint)
  4. Samhandling og møter (Skype og Outlook)
  5. Informasjonssikkerhet og jus IIDette eLæringskurset er obligatorisk for alle ansatte i Gjøvik kommune. Alle nyansatte skal fullføre dette kurset før oppstart av ansettelsesforholdet.

Sikkerhetsinstruksen for ansatte beskriver retningslinjene for informasjonssikkerhet og bruk av IT-utstyr i kommunen.

Innføringskurs for systemeiere og systemansvarlige vil gi deg oversikt over:

- Hvordan kommunens IKT-funksjon er organisert, og hvordan det styres

- Hva som forventes av deg som er systemeier

- Hva som forventes av deg som er systemansvarlig

- Hvilken rolle superbrukere kan spille