Velkommen til Gjøvik kommunes kursside på KS Læring.

I menyen under finner du kurs og arrangementer som Gjøvik kommune arrangerer, både fysiske kurs og nettkurs (e-læringskurs).

Om søkefelt:
Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "IKT". Skriv «Gjøvik» bak søkeordet ditt for å begrense treffet.

Den nasjonale katalogen og alt som produseres i andre kommuner er også tilgjengelig for oss. Ved fritekstsøk, uten «Gjøvik» i teksten, vil du få treff på kurs i hele KS Læring. Her er det bare å utforske.

Lenke til brukerveiledninger:

https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=15635


Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte. Leders rolle i systematisk og forebyggende HMS arbeid og samarbeid mellom leder/ TV/VO, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.Gjøvik kommune satser på teknologistøttet tjenesteutvikling. I januar 2019 arrangerte kommunen en fagdag med nettopp dette som tema. I dette nettkurset finner du filmer fra flere av foredragene, i tillegg får du tilgang til presentasjoner fra fagdagen.


Om dette kurset

Teknologistøttet tjenesteutvikling innebærer at kommunen utvikler sine tjenester i fremtiden ved å ta i bruk ny teknologi. Hvorfor skal vi dette? Hvordan gjør vi dette? Og har noen andre gjort noe lurt før oss? Dette og mye mer er tema som vi lærer mer om gjennom disse foredragene. 

Nettkurset inneholder foredrag fra blant andre Arne Krokan, Professor ved NTNU og Micco Grönholm, Head of Future, Helsingborg kommune.