Velkommen til Gjøvik kommunes kursside på KS Læring.

I menyen under finner du kurs og arrangementer som Gjøvik kommune arrangerer, både fysiske kurs og nettkurs (e-læringskurs).

Om søkefelt:
Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "IKT". Skriv «Gjøvik» bak søkeordet ditt for å begrense treffet.

Den nasjonale katalogen og alt som produseres i andre kommuner er også tilgjengelig for oss. Ved fritekstsøk, uten «Gjøvik» i teksten, vil du få treff på kurs i hele KS Læring. Her er det bare å utforske.

Lenke til brukerveiledninger:

https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=15635


Gjøvik kommune satser på teknologistøttet tjenesteutvikling. I januar 2019 arrangerte kommunen en fagdag med nettopp dette som tema. I dette nettkurset finner du filmer fra flere av foredragene, i tillegg får du tilgang til presentasjoner fra fagdagen.