Dette er et e-læringskurs for KF kvalitet

Dette kurset tar for seg e-læring for Office 365.

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Dette er et e-læringskurs for ESA.

Kurset består av flere e-læringsvideoer som er spilt inn av administrator i ESA.

Excel kurs introduksjon er hentet fra youtube.

Dette kurset er ment for deg som har ingen eller liten erfaring med excel.

Den fungerer også som en oppfrisker for de som har noe erfaring med excel.

Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.

Ny personvernforordning trer i kraft 20. juli 2018. Den nye personvernforordningen er en videreutvikling av personvernloven vi har hatt i Norge.

I dette nettkurset tar vi deg gjennom de temaene som er aktuelle for oss som jobber i offentlig sektor.

Ved kursets slutt skal du ha fått en innføring i:

  • Hva er GDPR
  • Hva og hvem er personvernombud
  • Hva er personopplysninger
  • Hva er sensitive personopplysninger
  • Hva er et samtykke
  • Hva betyr behandling av personopplysninger
  • Hvem er ansvarlig for personopplysningene
  • Hvem er en databehandler
  • Hva er en databehandleravtale