Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Sigdal

Dette er en dags samling for ledere, saksbehandlere og kontoransatte som bruker offentlighetsloven og forvaltningsloven i sitt arbeide.

Vi har vært så heldige å få Knut Ulleberg som kursholder for oss denne dagen.

Dagen er på Nerstad skole