Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Ny personvernforordning trer i kraft 1. juli 2018. Den nye personvernforordningen er en videreutvikling av personvernloven vi har hatt i Norge.

I dette nettkurset tar vi deg gjennom de temaene som er aktuelle for oss som jobber i offentlig sektor.

Felles LEAN samling for Modum og Sigdal, test og justere dag 2. Det er fortsettelse av samling som var 4. mai.

Felles LEAN samling for Modum og Sigdal, test og justere dag 2. Det er fortsettelse av samling som var 4. mai.

Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Sigdal kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Nome kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.