Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Sigdal kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Nome kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Dette er en passeringstest oppfriskning i legemiddelhåndtering i Sigdal

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Sigdal

Dette er en dags samling for ledere, saksbehandlere og kontoransatte som bruker offentlighetsloven og forvaltningsloven i sitt arbeide.

Vi har vært så heldige å få Knut Ulleberg som kursholder for oss denne dagen.

Dagen er på Nerstad skole