Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Kurset avsluttes med en passeringstest, her må du bestå 80 %. Når du har klart det, får du mulighet til å skrive ut kursbevis.


Dette er et e-læringskurs for KF kvalitet

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.Dette kurset tar for seg e-læring for Office 365.

Om dette kurset

Office 365 består av flere programmer fra Microsoft Office.

OneDrive

Word

Excel

PowerPoint

SharePoint

Teams

Skype for business

og mange flere

Felles for programmene er at det er lettere å dele. Flere kan for eksempel skrive i samme dokument samtidig.

 


Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Kurset avsluttes med en passeringstest, her må du bestå 80 %. Når du har klart det, får du mulighet til å skrive ut kursbevis.

Excel kurs introduksjon er hentet fra youtube.

Dette kurset er ment for deg som har ingen eller liten erfaring med excel.

Den fungerer også som en oppfrisker for de som har noe erfaring med excel.

Om dette kurset

Veiledningen tar i underkant av 1 time.

Dersom du jobber med to pc skjermer er det anbefalt å kjøre nettkurset på den ene skjermen og ha excel på den andre skjermen. Du kan stoppe videoen underveis for å øve deg i excel. Du kan også gå tilbake i opplæringen hvis det er behov for det.


Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.

Om dette kurset

Det er virksomhetens mål, dens arbeidsprosesser og regelverket som avgjør sikkerhetskravene. Flere regelverk stiller krav til sikring av informasjon - et gjennomgående krav er at sikringen er risikobasert. 


I dette kurset lærer du om kommunens sikkerhetsprosedyrer. 

 Noen av temaene som gjennomgås er:   

 • Passord, autorisasjon og fysisk sikring 
 • Bruk av nettverk, minnepinner og bluetooth(blåtann) 
 • Hvordan du skal forholde deg til sosiale medier
 • Problematikk omkring personvern 
 • Hacking og virus 


Ny personvernforordning trer i kraft 20. juli 2018. Den nye personvernforordningen er en videreutvikling av personvernloven vi har hatt i Norge.

I dette nettkurset tar vi deg gjennom de temaene som er aktuelle for oss som jobber i offentlig sektor.

Ved kursets slutt skal du ha fått en innføring i:

 • Hva er GDPR
 • Hva og hvem er personvernombud
 • Hva er personopplysninger
 • Hva er sensitive personopplysninger
 • Hva er et samtykke
 • Hva betyr behandling av personopplysninger
 • Hvem er ansvarlig for personopplysningene
 • Hvem er en databehandler
 • Hva er en databehandleravtale

Om dette kurset

Personverneforordningen, som fra nå i kurset heter GDPR, trer i kraft 20. juli.