Dette er digitale læringsvideoer som omhandler et trygt og godt skolemiljø., og ansattes aktivitetsplikt i tråd med § 9A i opplæringsloven. Videoene er hentet fra Veilederen.

Opplæringen består av 5 e-læringsøkter:

Del 1: Skolemiljø - Ansattes aktivitetsplikt

Del 2: Plikten til å følge med

Del 3: Plikten til å undersøke

Del 4: Plikten til å sette inn tiltak

Del 5: Øvingsverktøy i barnesamtaler

Del 5 tas i fellesskap.

Kurset er obligatorisk for alle ansatte i skolen i Sigdal kommune. Med unntak av renholdere og vaktmester.


Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Når du har fullført alle delene, får du mulighet til å skrive ut kursbevis.

Blomster

Dette kurset gjennomgår grunnleggende lederopplæring i Sigdal kommune. 

Kurset er ikke en komplett opplæring. Den enkelte leder må i tillegg ta fullstendige kurs i de ulike temaene for å tilegne seg og vedlikeholde sin kompetanse. 

For eksempel inneholder denne basisopplæringen en liten leksjon om Forvaltningsloven, mens det er et eget kurs som gjennomgår alle sider ved Forvaltningsloven.

Om dette kurset

Kurset består av følgende moduler:

 • Lover og avtaleverk
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Ansettelse i kommunal sektor
 • Økonomi
 • Saksbehandling
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Guide til god ledelse

Velkommen til refleksjonssamling for HMS opplæring ledere og verneombud

Før refleksjonssamlingen må du ha gjennomgått:

 • Modul 1 - 6 i digital opplæring.

Refleksjonssamlingen baserer seg på faglig materiell:

 • Faglig materiell som forberedelse til refleksjonssamlingene (video, tekst, caser og oppgaver)
 • Refleksjonsbok som må arbeides med etter forberedelsen din

For å få utdelt kursbevis og for å få denne HMS opplæringen fullført må du ha bestått passeringstesten med 80 % riktige svar etter fullført HMS-kurs. Dette gjøres i etterkant av refleksjonssamlingen.

Grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljøloven § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kursholdere: HR HMS og kvalitetsstyring

Kurset er obligatorisk for nye ledere og verneombud, jf. krav i arbeidsmiljøloven § 3-5, 6-5 og 7-4. HMS- og kvalitetskoordinatorer er også velkomne.

Dette HMS grunnkurs skal hjelpe deg å bli trygg i din rolle innenfor HMS arbeidet.

Vi har lagt opp til et løp for ledere og verneombud som består av:

 • Forberedelse før refleksjonssamlinger. Det digitale kurset som består av 6 deler er utarbeidet av KS. I tillegg er det en refleksjonsbok/arbeidsbok.
 • Nyttige lenker. Dette er en samling av det vi anser som nyttige lenker og kan være til oppslag i arbeidet med HMS.
 • Refleksjonssamling. En samling for ledere og verneombud. Her skal fremmøte registreres. Samlingen er 2-3 timer. Der materialet fra forberedelsesfasen (fasen før refleksjonssamling) tas opp til diskusjon og gjøres relevant for oss.
 • Passeringstest. Denne tas etter refleksjonssamtale. Den er digital og kan tas ved anledning (er under utvikling). 
 • Til slutt vil du motta et kursbevis som dokumentasjon for gjennomført HMS grunnopplæring. Passeringstesten må bestå med 80 % for kursbevis.

Dette erstatter ikke 40-timers kurset som Eiker og Modum bedriftshelsetjeneste gjennomfører for verneombud. Det er et supplement.

Dette kurset erstatter HMS for ledere som Eiker og Modum bedriftshelsetjeneste gjennomfører for ledere.

Refleksjonssamlingene skal gjøre at ledere og verneombud blir kjent med hverandre på HMS området.

Målet er at nye ledere og verneombud tar kurset når de er ny i rollen.

Dette kurset inneholder:

 • Fagligmateriell om HMS (video og tekst)
 • Passeringstest
 • Tverrsektorielle refleksjonssamlinger

For å få utdelt kursbevis og for å få denne HMS opplæringen fullført må du ha vært gjennom alt det faglige materiell, bestå 1 passeringstest med 80% rett eller bedre.

Vel møtt til HMS kurs

Bilde opphavsrett: pch.vector på Freepik.comDette kurset tar for seg e-læring for Office 365.

Om dette kurset

Office 365 består av flere programmer fra Microsoft Office.

OneDrive

Word

Excel

PowerPoint

SharePoint

Teams

Skype for business

og mange flere

Felles for programmene er at det er lettere å dele. Flere kan for eksempel skrive i samme dokument samtidig.

 

Excel kurs introduksjon er hentet fra youtube.

Dette kurset er ment for deg som har ingen eller liten erfaring med excel.

Den fungerer også som en oppfrisker for de som har noe erfaring med excel.

Om dette kurset

Veiledningen tar i underkant av 1 time.

Dersom du jobber med to pc skjermer er det anbefalt å kjøre nettkurset på den ene skjermen og ha excel på den andre skjermen. Du kan stoppe videoen underveis for å øve deg i excel. Du kan også gå tilbake i opplæringen hvis det er behov for det.


Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.

Om dette kurset

Det er virksomhetens mål, dens arbeidsprosesser og regelverket som avgjør sikkerhetskravene. Flere regelverk stiller krav til sikring av informasjon - et gjennomgående krav er at sikringen er risikobasert. 


I dette kurset lærer du om kommunens sikkerhetsprosedyrer. 

 Noen av temaene som gjennomgås er:   

 • Passord, autorisasjon og fysisk sikring 
 • Bruk av nettverk, minnepinner og bluetooth(blåtann) 
 • Hvordan du skal forholde deg til sosiale medier
 • Problematikk omkring personvern 
 • Hacking og virus