Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Sigdal

Dette er en passeringstest oppfriskning i legemiddelhåndtering i Sigdal

Dette er ett grunnkurs i hvordan logge seg på åpent og lukket nett. Samt innlogging KS Læring og Veilederen.

Kurset legges opp etter hva den enkelte kan fra før og hva den trenger for å utføre jobben sin i Helse og sosialsektoren. Ta kontakt med Lena Tovsrud Fag- og tjenesteutvikler har du spørsmål.