Hadsel kommune skal i høst vedta en kommunikasjonsplan som vil ha betydning for hvordan kommunen informerer både til sine ansatte og til innbyggerne i Hadsel. For at innholdet skal bli så godt som mulig, er det viktig å vite hva du som ansatt tenker. Vi har derfor noen spørsmål til deg som det er viktig at du svarer på. Undersøkelsen vil ta ca. 5-10 minutter og er helt anonym. Svarene vil brukes i det videre arbeidet med kommunikasjonsplanen. Har du spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Heidi Torkildson Ryste på telefon: 41909949.

Med vennlig hilsen

Rådmann Ola Morten Teigen


Velkommen til introduksjonskurset for nyansatte i Hadsel kommune. Vi håper du med dette kurset vil få en god start på en forhåpentligvis langt arbeidsforhold i vår kommune.

I dette kurset vil du bli guidet gjennom sentrale arbeidsverktøy og de mest sentral rutiner og retningslinjer.

Du vil senere få tilbud om flere kurs. Ta kontakt med din leder for å avtale hva som kan være aktuelt for deg.


Klikk her for å starte kurset