Velkommen til introduksjonskurset for nyansatte i Hadsel kommune. Vi håper du med dette kurset vil få en god start på en forhåpentligvis langt arbeidsforhold i vår kommune.

I dette kurset vil du bli guidet gjennom sentrale arbeidsverktøy og de mest sentral rutiner og retningslinjer.

Du vil senere få tilbud om flere kurs. Ta kontakt med din leder for å avtale hva som kan være aktuelt for deg.


Klikk her for å starte kurset

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nome