Hadsel kommune skal i høst vedta en kommunikasjonsplan som vil ha betydning for hvordan kommunen informerer både til sine ansatte og til innbyggerne i Hadsel. For at innholdet skal bli så godt som mulig, er det viktig å vite hva du som ansatt tenker. Vi har derfor noen spørsmål til deg som det er viktig at du svarer på. Undersøkelsen vil ta ca. 5-10 minutter og er helt anonym. Svarene vil brukes i det videre arbeidet med kommunikasjonsplanen. Har du spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Heidi Torkildson Ryste på telefon: 41909949.

Med vennlig hilsen

Rådmann Ola Morten Teigen


Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Velkommen til introduksjonskurset for nyansatte i Hadsel kommune. Vi håper du med dette kurset vil få en god start på en forhåpentligvis langt arbeidsforhold i vår kommune.

I dette kurset vil du bli guidet gjennom sentrale arbeidsverktøy og de mest sentral rutiner og retningslinjer.

Du vil senere få tilbud om flere kurs. Ta kontakt med din leder for å avtale hva som kan være aktuelt for deg.


Klikk her for å starte kurset

Om dette kurset

Kurset vil gi deg oversikt over en del sentrale verktøy, som for eksempel kvalitetssystememet vårt (Compilo), hvor du finner verktøy for å melde avvik eller dokumentmodul hvor du enkelt kan lete opp dokumenter du er på utkikk etter.

Du vil også lære litt om vårt personalforvaltningssystem (Visma HRM). Blant annet hvordan du kan kontrollere og redigere opplysninger om deg selv, finne lønnsslippen din eller registrere fravær.

Du vil også bli kjent med våre kjerneverdier, og sentrale dokumenter som arbeidsreglement, permisjonsreglement, etiske retningslinjer, rutiner for sykefravær, med flere.

Kurset passer best for nyansatte, men kan også fungere som god oppfriskning for de som har vært ansatt hos oss en stund. Kurset krever ingen forkunnskaper.