Dette kurset består av fire e-læringsmoduler som ivaretar alle målgruppers grunnleggende behov for opplæring i IPLOS. Disse modulene er:

  • IPLOS - Introduksjon
  • IPLOS - Videregående
  • IPLOS - Case 
  • IPLOS - Beslutningsstøtte

Dette kurset skal gi deg en innføring i håndhygiene. Det er viktig for å beskytte pasienten, pårørende, medarbeidere og deg selv. Håndhygiene er vårt viktigste smitteverntiltak!

Gå til kurs i håndhygiene

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Kvinesdal