Om dette kurset

Målet for kurset «andre skritt på veien» er å gi deg som ansatt en introduksjon til tjenesteinnovasjon, forvaltning og gevinstrealisering. Videre mål er å gi deg kunnskap om metodikk og kjennskap til verktøy slik at du kan delta i vurdering, igangsettelse, utvikling og oppfølging av velferdsteknologi som en del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Klikk her for å komme til kurset "andre skritt på veien" 

E-læringskurset er obligatorisk for alle medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten i Kvinesdal kommune.

Dersom du ikke har tatt kurset «Første skritt på veien» må du gjennomføre dette før du begynner på «andre skritt på veien». Klikk her for å komme til kurset «første skritt på veien»

Dette kurset skal gi deg en innføring i håndhygiene. Det er viktig for å beskytte pasienten, pårørende, medarbeidere og deg selv. Håndhygiene er vårt viktigste smitteverntiltak!

Gå til kurs i håndhygiene

Om dette kurset

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Kvinesdal