Dette kurset består av fire e-læringsmoduler som ivaretar alle målgruppers grunnleggende behov for opplæring i IPLOS. Disse modulene er:

  • IPLOS - Introduksjon
  • IPLOS - Videregående
  • IPLOS - Case 
  • IPLOS - Beslutningsstøtte

Om dette kurset

IPLOS- Introduksjon

I denne modulen skal du få en grunnleggende forståelse av formålet med IPLOS, og IPLOS som verktøy i saksbehandlingen

IPLOS - Videregående
Denne modulen er en introduksjon av de ulike opplysningene i IPLOS, innføring i bruk av IPLOS som dokumentasjonsmetode og bruk av veileder for registrering (IS- 1112). Det er også lagt inn 2 case for å øve på skårmetodikken
IPLOS - Case 
I denne modulen blir du kjent med Mats, en 11 år gammel gutt med barneautisme. Etter å ha gjennomgått caset skal du gjøre en vurdering av bistandsbehovet til Mats
IPLOS - Beslutningsstøtte

Denne modulen fokuserer på personvern og informasjonssikkerhet, veiledning i IPLOS sumrapporter, samt IPLOS og samhandlingsreformen

Om dette kurset

Målet for kurset «andre skritt på veien» er å gi deg som ansatt en introduksjon til tjenesteinnovasjon, forvaltning og gevinstrealisering. Videre mål er å gi deg kunnskap om metodikk og kjennskap til verktøy slik at du kan delta i vurdering, igangsettelse, utvikling og oppfølging av velferdsteknologi som en del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Klikk her for å komme til kurset "andre skritt på veien" 

E-læringskurset er obligatorisk for alle medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten i Kvinesdal kommune.

Dersom du ikke har tatt kurset «Første skritt på veien» må du gjennomføre dette før du begynner på «andre skritt på veien». Klikk her for å komme til kurset «første skritt på veien»

Dette kurset skal gi deg en innføring i håndhygiene. Det er viktig for å beskytte pasienten, pårørende, medarbeidere og deg selv. Håndhygiene er vårt viktigste smitteverntiltak!

Gå til kurs i håndhygiene

Om dette kurset

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Kvinesdal