Dette kurset skal gi deg en innføring i håndhygiene. Det er viktig for å beskytte pasienten, pårørende, medarbeidere og deg selv. Håndhygiene er vårt viktigste smitteverntiltak!

Gå til kurs i håndhygiene

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Kvinesdal