Sykefraværsoppfølging

Om dette kurset

Få innsikt i hvordan vi jobber med sykefravær i Lillestrøm kommune

HMS repetisjonskurs for ledere og verneombud  - 03.03.2023

Om dette kurset

Få innsikt i lovpålagt HMS arbeid i Lillestrøm kommune.