Bedre tverrfaglig innsats BTI- verksted - Alt henger sammen med alt!

 Hovedtema for  dagen blir «Alt henger sammen med alt» og hvordan arbeide med dette for å sikre en  god oppvekst  rundt barn, unge og deres familier i vår kommune.  

 Sted: Folkets hus, Lillestrøm by

Tid: Tirsdag 13. juni kl. 9-15

Målgruppe: BTI-agenter, ledere og medlemmer av operativt eller  koordinerende nivå i BTI- samarbeidsmodell.

Program for dagen: 
Helhetlige tjenester og forpliktende samarbeid; - hva betyr dette i BTI-sammenheng?
Gruppeoppgaver
Casejobbing