Kurs arrangert av Sandnes kommune

Her kan du søke etter og melde deg på kurs og arrangementer som Sandnes kommune arrangerer.

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som tilbys i de forskjellige kategoriene.

HUSK at du også kan abonnere på kurs  ved å melde deg på de forskjellige kategoriene i "abonner på kurs". Du vil da få tilsendt e-post når nye kurs legges ut.


Minner om at det også finnes E-lærings kurs produsert av KS-læring og andre kommuner som er tilgjengelig for alle. Du finner disse ved å klikke på "katalog" helt øverst i menyen og velg "kurskategorier".

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Dette kurset tar i sin helhet for seg retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold  og rutine for behandling av varsel, som er godkjent av Sandnes bystyre 12.12.2016.

Målsetting:

I Sandnes kommune er det ønskelig at medarbeidere varsler dersom de får kjennskap til kritikkverdige forhold. Retningslinjene skal bidra til en åpen kultur, legge til rette for varsling og gi rutiner for intern håndtering av varslinger. Retningslinjene skal bidra til at kritikkverdige forhold blir kjent så tidlig som mulig, slik at forholdene raskt kan rettes opp.


Om dette kurset

Dette kurset tar i sin helhet for seg retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold  og rutine for behandling av varsel, som er godkjent av Sandnes bystyre 12.12.2016.

Målsetting:

I Sandnes kommune er det ønskelig at medarbeidere varsler dersom de får kjennskap til kritikkverdige forhold. Retningslinjene skal bidra til en åpen kultur, legge til rette for varsling og gi rutiner for intern håndtering av varslinger. Retningslinjene skal bidra til at kritikkverdige forhold blir kjent så tidlig som mulig, slik at forholdene raskt kan rettes opp.


Dette E-læringskurset består i sin helhet av de etiske retningslinjene for ansatte i Sandnes kommune, og som er godkjent av Sandnes Bystyre 14.09.10.

De etiske retningslinjene ble sist endret etter vedtak i Bystyret 12.12.16., sak 140/16.


Om dette kurset

Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes Kommune. Kommunens etiske retningslinjer ble første gang vedtatt 18.12.07. Alle medarbeidere skal være kjent med disse. Sandnes kommune skal ha høy etisk standard. Kontinuerlig fokus på etikk skal sikres i det enkelte tjenesteområde, opplæring og diskusjoner på den enkelte arbeidsplass og gjennom lederopplæring samt kurs for nye medarbeidere.


Oppdateringsansvarlig HR.