Kurs arrangert av Sandnes kommune

Her kan du søke etter og melde deg på kurs og arrangementer som Sandnes kommune arrangerer.

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som tilbys i de forskjellige kategoriene.

HUSK at du også kan abonnere på kurs  ved å melde deg på de forskjellige kategoriene i "abonner på kurs". Du vil da få tilsendt e-post når nye kurs legges ut.


Minner om at det også finnes E-lærings kurs produsert av KS-læring og andre kommuner som er tilgjengelig for alle. Du finner disse ved å klikke på "katalog" helt øverst i menyen og velg "kurskategorier".

Dette kurset tar i sin helhet for seg retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold  og rutine for behandling av varsel, som er godkjent av Sandnes bystyre 12.12.2016.

Målsetting:

I Sandnes kommune er det ønskelig at medarbeidere varsler dersom de får kjennskap til kritikkverdige forhold. Retningslinjene skal bidra til en åpen kultur, legge til rette for varsling og gi rutiner for intern håndtering av varslinger. Retningslinjene skal bidra til at kritikkverdige forhold blir kjent så tidlig som mulig, slik at forholdene raskt kan rettes opp.


Dette E-læringskurset består i sin helhet av de etiske retningslinjene for ansatte i Sandnes kommune, og som er godkjent av Sandnes Bystyre 14.09.10.

De etiske retningslinjene ble sist endret etter vedtak i Bystyret 12.12.16., sak 140/16.