Langesund kirke og Bamble rådhusKurs i Bamble kommune

Her kan du søke etter kurs som Bamble kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kursene en bestemt avdeling arrangerer.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks "leder" eller "økonomi" osv.

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få treff på kurs i heles KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine.

Anbefaling: Skriv Bamble bak søkeordet ditt for å begrense treffet.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Det arrangeres speedopplæring i P360 vår og høst 2020

Opplæringen gjennomføres i Formannskapssalen på rådhuset. Det er ikke behov for påmelding, det er bare å møte opp

Aktuelle datoer med tidspunkt er:

  • Torsdag 6/2 kl. 1100-1200 - "Registrering av e-post og bruk av kontakter"
  • Onsdag 1/4 kl. 1200-1300 - "Gradering og skjerming"
  • Torsdag 4/6 kl. 1000-1100
  • Fredag 4/9 kl. 1000-1100
  • Onsdag 28/10 kl. 1100-1200
  • Onsdag 2/12 kl. 1200-1300

Målgruppe: alle ansatte som bruker P360