Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Foto: FreeDigitalPhotos.net
Dette kurset skal alle nytilsette i kommunen gjennomføre i løpet av den første uka dei er tilsett. Kurset tar deg gjennom dei viktigaste områda du må kjenne til som tilsett i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt inn i tre deler med i alt 8 leksjonar. Til noen leksjonar er det knytt videoer. 

Om du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din næraste leiar eller kollegaer på arbeidsplassen din.


For å starte kurset, velg "start".