Foto: FreeDigitalPhotos.net
Dette kurset skal alle nytilsette i kommunen gjennomføre i løpet av den første uka dei er tilsett. Kurset tar deg gjennom dei viktigaste områda du må kjenne til som tilsett i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt inn i tre deler med i alt 8 leksjonar. Til noen leksjonar er det knytt videoer. 

Om du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din næraste leiar eller kollegaer på arbeidsplassen din.


For å starte kurset, velg "start".