Opprette ny bruker på KS Læring

 1. Klikk på Logg inn øverst til høyre.

 2. Klikk på Logg inn via ID-porten ogLogg inn med MInID

 3. Deretter klikker du på hvilken elektronisk ID du skal bruke:
   MinID oversikt over mulig innloggingsmetoder

 4. Fyll inn navn og e-postadresse.

 5. Klikk på Lagre profilen.
  NB: Ikke gå videre med utfylling av profilen nå, heller ikke det som ligger under Obligatoriske opplysninger, siden du først må lagre profilen for å få tilgang til organisasjonsstrukturen. 

 6. Etter at du har lagret profilen og godkjent brukervilkårene, klikker du på navnet ditt øverst til høyre.

 7. Klikk deretter på Profil og Endre profil.

 8. Scroll til Jobbkommune og arbeidssted nederst og velg Organisasjon, dvs. jobbkommune:

  Organisasjon

  NB: Hvis du er ansatt i brøkstillinger i flere kommuner, velger du vanligvis den kommunen du har størst stilling i. 

 9. Klikk deretter på Legg til en ny stilling, deretter på Velg, og klikk på den hvite pilen til venstre for aktuelt fylke, deretter den hvite pilen til venstre for aktuell kommune osv. til du kommer til det arbeidsstedet du er ansatt.
  NB: Husk å "åpne" de ulike nivåene helt ned til riktig nivå. Hvis ditt arbeidssted f.eks. er en institusjon, vil du gå til aktuell institusjon og ikke velge Helse og omsorg, eller kommunen på det øverste nivået, som ditt arbeidssted. Det er mulig å legge seg til på et overordnet nivå, f.eks. Helse og omsorg, men det vil typisk være kommunaldirektøren (eventuelt sektorleder, virksomhetsleder etc)  som legger seg til på overordnet nivå.

 10. Klikk deretter i feltet Stillingsnavn og begynn å skrive din stilling (f.eks. Sykepleier). Etter hvert som du skriver vi forskjellige valg komme opp og du kan velge fra disse. Klikk deretter på Lagre og Oppdater profilen.


Sist endret: onsdag, 6. oktober 2021, 10:20