Hver dag blir folk syke av maten de spiser. Matforgiftninger kan unngås hvis maten håndteres riktig.

Alle som lager eller serverer mat har ansvar for at maten er trygg. Du må derfor vite hvilke farer som kan oppstå når du er på jobb, og vite hvordan du skal jobbe for at maten skal være trygg.


Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i hvordan vi håndterer uønskede hendelser i Teknisk sektor. Hva er en uønsket hendelse? Hvordan registreres disse og hvordan følges de opp? Kurset passer for alle ansatte i Teknisk sektor og tar ca. 5-10 minutter.