KURS  OG ARRANGEMENTER I HARSTAD KOMMUNE

Harstad by

© Nettfoto.no

Her vil du finne kurs, dvs. nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer (fagdager, seminarer o.l) som arrangeres av Harstad kommune.

Du kan enten finne ønsket kurs/arrangement i menyen under eller søke etter et bestemt kurs ved å skrive stikkord i søkefeltet. Skriv gjerne Harstad kommune bak søkeordet ditt for å begrense søket.

Se ulike opplæringsvideoer om KS Læring 


Dersom du har utfordringer med å melde deg på kurs, sjekk om du har fullført profilen din. Veiledning finner du i Kvalitetshåndboka. Denne når du gjennom Intranett når du er pålogget på jobb og via hjemmesiden vår - For ansatte.

Velkommen til grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer i AMU.

Her er noen av temaene på kurset:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Risikokartlegging 
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefraværsoppfølging/IA
 • Ergonomi og forebygging av belastningslidelse
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Rusforebygging og AKAN
 • Kontinuerlig forbedring

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.


Harstad kommunes arbeidsmiljøfestivalen 2019 avvikles i år i uke 38,  16-20.september 2019. I den forbindelse vil vi i samarbeid med utdanningsforbundet i Harstad og Statens pensjonskasse tilby vår tradisjonelle seniordag for kommunens undervisningspersonale.

Målgruppe:

Ansatte født til og med 1962 og som tidligere ikke har deltatt på en slik dag.

Om dette kurset

Vi får besøk av Statens pensjonskasse ved Jens Martin Foss som vil ha mellom 3-4 timers kurs/informasjon med følgende tematiske forhold: 

 •  Folketrygd
 •   Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell
 •  Tjenestepensjon i Statens pensjonskasse
 •   Alderspensjon 
 •   AFP
 •   Uførepensjon
 •   Etterlattepensjon¨
 • Boliglån og enkel skatteberegning

De tilbyr også individuelle pensjonsberegninger, inkludert skatteberegning for kursets deltakere. De individuelle pensjonsberegningene vil koste 1450,- pr stykk (1250,- pr.stykk hvis dere ønsker beregninger uten enkel skatteberegning) Kostnadene må den enkelte ta selv etter avtale med pensjonskassen.  Kommunen vil i ettertid sende en egen faktura til de dette gjelder. De som ønsker slik samtale må melde dette  på e-post til Inger-Lise Eilertsen.  Det må  fremkomme hvilken samtale som  ønskes.

Frist: Fredag  30.august 2019

Inger-Lise Eilertsen, fagkoordinator HR vil i tillegg presentere dagens seniorpolitiske retningslinjer: http://dk/eknet/docs/pub/DOK00789.pdf

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.

Harstad kommunes arbeidsmiljøfestivalen 2019 avvikles i år i uke 38,  16-20.september 2019. I den forbindelse vil vi i samarbeid med Harstad kommunale pensjonskasse og KLP tilby vår tradisjonelle seniordag.

Målgruppe:

 Ansatte født til og med 1962 og som tidligere ikke har deltatt på en slik dag.

Om dette kurset

Vi får besøk av KLP (for sykepleiere og Harstad kommunale pensjonskasse  som vil ha et 3- timers kurs med følgende tema:

 •  Folketrygd
 •   Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell
 •  Tjenestepensjon
 •   Alderspensjon 
 •   AFP
 •   Uførepensjon
 •   Etterlattepensjon

Dersom du ønsker ei slik pensjonsberegning gjennom en egen samtale med pensjonskassen så må dette meldes på epost til Fagkoordinator HR Inger-Lise Eilertsen

Frist: Onsdag 28.august  2019.

Det vil også bli en kort presentasjon av  kommunens gjeldende seniorpolitiske retningslinjer som dere også kan finne i kommunens kvalitetshåndbok som nås via intranett og kommunens hjemmeside.


Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.