Her finner du kurs og arrangementer med temaet Helse, miljø og sikkerhet. I Harstad kommune er dette kurset obligatorisk for alle ledere med personalansvar og er en del av vår lederopplæring. Vi arrangerer slike kurs årlig, de siste to årene har vi hatt 5. Dersom du deltok på noen av disse er kravet oppfylt for din del. Kursavdelingen ved Stamina helse er instruktør.

Opplæringa gir deg som leder kunnskap og innsikt i dine plikter og oppgaver i HMS-arbeidet. Kurset skal hjelpe deg til å se, tenke og handle slik at du på best mulig måte ivaretar helse-,miljø og sikkerhetsarbeidet i din virksomhet. 

Arbeidsmiljøloven stiller krav om opplæring:
AML § 3-5: Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
AML § 3-2 b: Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med arbeidet blir utført på en helse-, og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

TEMAER FOR KURSET:
  • Introduksjon til gjeldende lovverk
  • Roller i HMS-arbeidet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
  • Rus/AKAN
  • Ergonomi på arbeidsplassen
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmijø
Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.


Beskriv bildet /  Fotograf: Øivind Arvola


Psykiske helseutfordringer - Konsekvenser og gode grep på jobb.

- Psykiske helseutfordringer angår alle i et kollegium. Psykiske reaksjoner kan for eksempel oppstå som følge av omstillingsprosesser og stress, jf. korona.

Arrangementet ledes av 2 av rådgiverne ved NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark.

Målgruppen for arrangementet er ledere, tillitsvalgte og verneombud. Dersom det blir ledig plass kan andre ansatte også delta.


Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.


Beskriv bildet /  Fotograf: Øivind Arvola


Psykiske helseutfordringer - Konsekvenser og gode grep på jobb.

- Psykiske helseutfordringer angår alle i et kollegium. Psykiske reaksjoner kan for eksempel oppstå som følge av omstillingsprosesser og stress, jf. korona.

Arrangementet ledes av 2 av rådgiverne ved NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark.

Målgruppen for arrangementet er ledere, tillitsvalgte og verneombud. Dersom det blir ledig plass kan andre ansatte også delta.


Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.