Oppfriskningskurs for verneombud i Løten kommune

Instruktør fra Salutis HMSGrunnleggende førstehjelpskurs. Intruktør fra Salutis HMS

Om dette kurset

Grunnleggende førstehjelpskurs. Åpent for alle ansatte i Løten kommune.


Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.


Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Del 5 -