• Etikkveiledere leder tverrfaglig etisk refleksjon.
  • Refleksjonsmodellen er basert på SME-modellen og Sjekkliste for etisk refleksjon/Etikkhåndboka (Aadland/Eide).
  • Målet er økt etisk bevissthet blant tjenesteyterne og dermed økt kvalitet på tjenesten til innbyggeren.
  • Systematisk etisk refleksjon er et resultat av samarbeidet i Etikknettverket for helse- og omsorgstjenester i Hedmark.

Veiledning i praksis - Bruk av KS Læring for deg som ansatt

Om dette kurset

Generell informasjon om bruk av og innhold i KS Læring

Presentasjon av nettkurs utarbeidet i kommunen

Spesiell informasjon om mottak av 1.-års sykepleiestudenter 2.3.20

Aktuelt for alle med tilgang til KS Læring og daglige veiledere i praksis

Om dette kurset

Intern opplæring i EKG-taking v/ turnuslege ved Løten legesenter

  • Oppfriskning og grunnopplæring i bruk av sykehjemmets EKG-apparat
  • Elektrodeplassering
  • Hva er viktig å vite for den som utfører dette
  • Aktuelt for helsepersonell som har ansvar for å utføre EKG-taking