Personvern og informasjonssikkerhet

Kompetansepakke for kommuner og fylkeskommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er utviklet med utgangspunkt i 100 læringspunkter som skal sikre at de som gjennomfører programmet har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere.

Kurset er utviklet for København kommune, men KiNS har fått lov å bruke det i Norge for sine medlemmer. Sammen med Bærum kommune, KS og Datatilsynet, har vi nå tilrettelagt hele kompetanseprogrammet på norsk i KS Læring sin e-læringsplattform.

Lykke til med opplæringen!


Personvern og informasjonssikkerhet

Kompetansepakke for kommuner og fylkeskommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er utviklet med utgangspunkt i 100 læringspunkter som skal sikre at de som gjennomfører programmet har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere.

Kurset er utviklet for København kommune, men KiNS har fått lov å bruke det i Norge for sine medlemmer. Sammen med Bærum kommune, KS og Datatilsynet, har vi nå tilrettelagt hele kompetanseprogrammet på norsk i KS Læring sin e-læringsplattform.

Lykke til med opplæringen!