Dette kurset vil gjøre deg kjent med hva personvern er og sette deg i stand til å kjenne igjen ulike kategorier kategorier av personopplysninger.

Personvern vil være viktige oppgaver i kommune fremover. Dette fordi den nye lovgivningen setter strengere krav til hvordan vi behandler slike opplysninger.