Grunnturnus  og prinsipper i Visma ressursstyring (VER) .

Gjennomgang av alt man må være OBS på ved konvertering til nytt år.