Dette er et frokostseminar med temaet; lek, som er beregnet for Barnehageansatte i private og kommunale barnehager. Det vil finne sted på Kulturhuset 26. april.

Prinsipper ved kjøring av variabel lønn fra Visma ressursstyring (VER) til HRM

Kurset har som formål at saksbehandlerne skal kunne benytte ESA som saksbehandlerverktøy og på en korrekt måte jamfør gjeldende plikter, lover og regler.

Gjennom dette grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om AKAN-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet

Obligatorisk kurs for alle som er med i HMS-grupper, uansett nivå i organisasjonen. Gjennomgang av krav til systematisk HMS-arbeid og hvordan en i praksis kan jobbe med dette.

To-dagers medisinkurs i formannskapssalen på Rådhuset 30.-31. mai 2018

Kurs for nyansatte og vikarer i Seksjon for oppfølgingstjenester

Kurs for nyansatte og vikarer, Seksjon for oppfølgingstjenester

Frokostseminar 14.06.2018. For barnehageansatte og i kommunale og private barnehager i Tromsø. Hovedtema: IKT

HMS-grunnkurs tilsvarer den lovpålagte grunnopplæringen i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg,  men anbefales også for alle ledere, tillitsvalgte og andre sentrale aktører i HMS-arbeidet.