Kurset har som formål at saksbehandlerne skal kunne benytte ESA som saksbehandlerverktøy og på en korrekt måte jamfør gjeldende plikter, lover og regler.

Lederskolen er Tromsø kommunes introduksjonsprogram for nye ledere med personal og økonomiansvar

Kursdag for skolebibliotekarer, bibliotekarer, pedagoger, bokhandlere og andre litteraturinteresserte. 

Deltakeravgift: 500,-

HMS-grunnkurs tilsvarer den lovpålagte grunnopplæringen i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg,  men anbefales også for alle ledere, tillitsvalgte og andre sentrale aktører i HMS-arbeidet.