KURS / ARRANGEMENTER arrangert av Porsgrunn kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Porsgrunn kommune arrangerer - både klasseromskurs og fagdager, seminarer og lignende.

Velger du fanen "E-læringer" rett under her vil du også finne e-læringer som er spesielt laget for Porsgrunn kommune. 

Hvis du skal søke etter e-læringer generelt, anbefaler vi at du åpner "Katalog-fanen" øverst på siden og går inn på "Kurs-kategorier". Porsgrunn rådhus

Sensorskolering for interne og eksterne sensorer. Målgruppe er lærere som ikke har vært intern eller ekstern sensor i løpet av de 3 siste årene. 
Dette to-timers kurset er ment som et oppfriskningskurs for deg som er leder eller merkantil og jobber med økonomi. 


Dette to-timers kurset er ment som et oppfriskningskurs for deg som er leder eller merkantil og jobber med økonomi. 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR vil bestå av to deler:

I del 1, kl 09-11 vil det gis en innføring i de 10 faktorene, samt om hvordan oppfølging av undersøkelsen kan gjennomføres.

11.00-11.45 LUNSJ (gjelder kun for dem som er påmeldt del 2.)

Del 2: Utforming av Målbilde, SMARTE tiltak og bruk av IGP som metodeSeminar om innføring i de 10 faktorene medarbeiderundersøkelsen måler. Vi tar også for oss hva som kan gjøres når undersøkelsen er gjennomført.

Grunnkurs saksbehandling gir en innføring i sentrale funksjoner knyttet til generell saksbehandling i Public 360°. Kurset er obligatorisk for alle nye brukere av Public 360°.

Del 1 av seminar om oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, tar for seg:

- Innføring i de 10 faktorene

- Om bruk av 10-faktor som dialogverktøy og oppfølging i etterkant.

NB! Denne delen tar ikke for seg utarbeiding av Målbilde, SMARTE tiltak, og handlingsplan

Seminar om innføring i de 10 faktorene medarbeiderundersøkelsen måler. Vi tar også for oss hva som kan gjøres når undersøkelsen er gjennomført.

Dette seminaret består av to deler, en før og en etter lunsj. De som deltar på begge får servert lunsj midtveis.

For å kun delta på del 1, se egen påmelding.