KURS / ARRANGEMENTER arrangert av Porsgrunn kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Porsgrunn kommune arrangerer - både klasseromskurs og fagdager, seminarer og lignende.

Velger du fanen "E-læringer" rett under her vil du også finne e-læringer som er spesielt laget for Porsgrunn kommune. 

Hvis du skal søke etter e-læringer generelt, anbefaler vi at du åpner "Katalog-fanen" øverst på siden og går inn på "Kurs-kategorier". Porsgrunn rådhus

Dette kurset vil gi deg en innføring eller oppfriskning i reglene for samtykke til helsehjelp. Videre vil kurset gå gjennom de ulike lovhjemmel som er aktuelle ved manglende samtykkekompetanse hos en bruker eller pasient. Til slutt vil kurset gjennomgå regelverket for bruk av tvang for tilfeller hvor pasient eller bruker motsetter seg helsehjelpen. 

Kurset er obligatorisk for alle ansatte i Porsgrunn kommune som arbeider med personer med kognitiv svikt.


Om dette kurset

Som ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste, yter du daglig helsehjelp til pasienter og brukere. Som den store hovedregelen yter vi helsehjelp til pasienter som samtykker til det. Samtykket gis vanligvis ved at bruker søker om tjenester eller oppsøker helse- og omsorgstjenesten. For at samtykket skal være gyldig, må vi være sikre på at pasienten eller brukeren har samtykkekompetanse til tiltaket det gjelder. Derfor vil vi starte dette kurset med en gjennomgang av hvordan du skal vurdere samtykkekompetanse.

Dersom du kommer frem til at pasienten eller brukeren ikke er samtykkekompetent, kan vi som hovedregel ikke iverksette noen tiltak. Da må vi se om det finnes annen lovhjemmel, og dette kurset vil ta for seg de ulike lovgrunnlagene som kan gi muligheten for å iverksette tiltak overfor pasienter og brukere som ikke er samtykkekompetente. Vi vil starte med grunnlag for tilfeller hvor pasient eller bruker ikke motsetter seg tiltaket, og vil til slutt se på grunnlag for tilfeller av motstand hvor vi kan vurdere om det må fattes vedtak om tvang.

Kurset tar for seg brukere og pasienter over 18 år. Det kan være elementer som også er relevant for barn og unge, men her gjelder det også en rekke egne regler som ikke omhandles i dette kurset.

Etter at du har gjennomført kurset skal du være trygg på hvordan du vurderer samtykkekompetanse, når du har mulighet for å vurdere dette selv og du skal kjenne til de ulike lovgrunnlag som må vurderes for pasienter og brukere som ikke er samtykkekompetente. Etter gjennomført kurs anbefaler vi at avdelingen du jobber på, samles for en refleksjon rundt temaet.


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.