Dette kurset er ment for nyansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - IT
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Passeringstest