Målgruppen for opplæringen er sektorsjefer og virksomhetledere/ledere direkte underlagt sektorsjef. Du som har gått på kurset før, men som opplever at du har behov for en ny gjennomgang, er også velkommen.

Du må opprette bruker i KS Læring for å kunne melde deg på kurset. Informasjon om hvordan du oppretter bruker i KS Læring, finner du her.

Om dette kurset

Målgruppen for opplæringen er sektorsjefer og virksomhetledere/ledere direkte underlagt sektorsjef. Du som har gått på kurset før, men som opplever at du har behov for en ny gjennomgang, er også velkommen.

Karmøy kommune har tatt i bruk rapporteringsmodulen i FRAMSIKT - se her for mer info. Denne digitale løsningen er et effektivt verktøy for løpende økonomistyring og overordnet rapportering. I løpet av kurset vil aktuelle funksjoner tilknyttet rapporteringsmodulen bli gjennomgått - og kursdeltakerne vil få muligheter for å trene på bruken av rapporteringsmodulen på datamaskin.

Kursholdere: Helen Vatland Olsen, økonomirådgiver

NB! Dersom du ikke kan delta på kurset, må du selv melde deg av. Dette gjør du på den e-posten du mottok etter at du meldte deg på kurset - eller som beskrevet her 

 

SMITTEVERN

Alle som er til stede under kurset skal bidra til godt smittevern. Du bes om å gjøre deg kjent med gjeldende smitteverntiltak.

Kursdeltaker 

- skal få godkjenning fra leder før du melder deg på kurset. Det er din leder som har ansvar for å foreta risikovurdering tilknyttet din deltakelse på kurset

- skal ikke delta på kurset dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon

- skal gjennomføre hånddesinfeksjon(håndsprit) når du ankommer kurslokalet - og opprettholde god håndhygiene under hele kurset 

- skal alltid påse at du holder god avstand til andre - minst 1 meter. Du bes - så langt dette er mulig - om å oppholde deg ved egen plass i lokalet

dersom du har behov for drikke under kurset, bes du ta dette med deg. 

Kursholder(arrangør)

- skal tilrettelegge/planlegge for at deltakerne plasseres i god avstand fra hverandre 

- skal ha oversikt over hvem som deltar på kurset(oppdatert deltakerliste) 

- skal påse at håndsprit er plassert ved inngangen og i kurslokalet 

- skal påse at alle kontaktpunkt rengjøres i etterkant av kurset.

  

Målgruppen for dette innføringskurset er nye ledere og ledere/konsulenter som har behov for å styrke eller friske opp grunnleggende kompetanse innen økonomiområdet og praktisk bruk av Visma fakturabehandling og økonomi. Hensikten med kurset er å trene deltagerens ferdigheter når det gjelder praktisk bruk av Visma fakturabehandling og økonomi.

Du må opprette bruker i KS Læring for å kunne melde deg på kurset. Informasjon om hvordan du oppretter bruker i KS Læring, finner du her.


Om dette kurset

Målgruppen for dette innføringskurset er nye ledere og ledere/konsulenter som har behov for å styrke eller friske opp grunnleggende kompetanse innen økonomiområdet og praktisk bruk av Visma fakturabehandling og økonomi.

Hensikten med kurset er å trene deltagerens ferdigheter når det gjelder praktisk bruk av Visma fakturabehandling og økonomi. Kursdeltagerne vil få støtte/veiledning under oppgaveløsning på datamaskin – blant annet når det gjelder håndtering av faktura og spørring/rapportuttak. Videre vil en ha fokus på sentral tema innen økonomiområdet – som attestering, anvisning og innkjøp.

Kursholder ser gjerne at de som melder seg på kurset, kommer med innspill når det gjelder tema eller problemstillinger som de ønsker skal tas opp under kurset. Send en e-post til kursholder – hvo@karmoy.kommune.no

Kursholdere: Helen Vatland Olsen, økonomirådgiver

NB! Dersom du ikke kan delta på kurset, må du selv melde deg av. Dette gjør du på den e-posten du mottok etter at du meldte deg på kurset - eller som beskrevet her.  

 

SMITTEVERN

Alle som er til stede under kurset skal bidra til godt smittevern. Du bes om å gjøre deg kjent med gjeldende smitteverntiltak.

Kursdeltaker 

- skal få godkjenning fra leder før du melder deg på kurset. Det er din leder som har ansvar for å foreta risikovurdering tilknyttet din deltakelse på kurset

- skal ikke delta på kurset dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon

- skal gjennomføre hånddesinfeksjon(håndsprit) når du ankommer kurslokalet - og opprettholde god håndhygiene under hele kurset 

- skal alltid påse at du holder god avstand til andre - minst 1 meter. Du bes - så langt dette er mulig - om å oppholde deg ved egen plass i lokalet

Kursholder(arrangør)

- skal tilrettelegge/planlegge for at deltakerne plasseres i god avstand fra hverandre 

- skal ha oversikt over hvem som deltar på kurset(oppdatert deltakerliste) 

- skal påse at håndsprit er plassert ved inngangen og i kurslokalet 

- skal påse at alle kontaktpunkt rengjøres i etterkant av kurset.


Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Dette er et innføringskurs først og fremst for nye brukere av vaktbok i GAT.
Du må opprette bruker i KS Læring for å kunne melde deg på kurset. Informasjon om hvordan du oppretter bruker i KS Læring, finner du her.

Om dette kurset

Målgruppen for kurset er nye ledere/vaktbokansvarlige som skal bruke GAT  - samt ledere/vaktbokansvarlige som ønsker en ny gjennomgang av det grunnleggende om vaktbok i GAT.

Hensikten med kurset er å styrke deltagerens ferdigheter når det gjelder praktisk bruk av GAT. Kursdeltagerne vil få en innføring i vaktbok, ansattfane, avdelingsfane og rapportsenter – og videre vil det bli gitt veiledning til deltagerne under oppgaveløsning på datamaskin.

Kursholder: Hanne Christensen, rådgiver/systemansvarlig GAT

NB! Dersom du ikke kan delta på kurset, må du selv melde deg av. Dette gjør du på den e-posten du mottok etter at du meldte deg på kurset - eller som beskrevet her.  


SMITTEVERN

Alle som er til stede under kurset skal bidra til godt smittevern. Du bes om å gjøre deg kjent med gjeldende smitteverntiltak.

Kursdeltaker 

- skal få godkjenning fra leder før du melder deg på kurset. Det er din leder som har ansvar for å foreta risikovurdering tilknyttet din deltakelse på kurset

- skal ikke delta på kurset dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon

- skal gjennomføre hånddesinfeksjon(håndsprit) når du ankommer kurslokalet - og opprettholde god håndhygiene under hele kurset 

- skal alltid påse at du holder god avstand til andre - minst 1 meter. Du bes - så langt dette er mulig - om å oppholde deg ved egen plass i lokalet

- dersom du har behov for drikke under kurset, bes du ta dette med deg. 

Kursholder(arrangør)

- skal tilrettelegge/planlegge for at deltakerne plasseres i god avstand fra hverandre 

- skal ha oversikt over hvem som deltar på kurset(oppdatert deltakerliste) 

- skal påse at håndsprit er plassert ved inngangen og i kurslokalet 

- skal påse at alle kontaktpunkt rengjøres i etterkant av kurset.Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe