Det er et klart og tydelig lederansvar å sørge for at nyansatte får en god velkomst i sin nye jobb, slik at medarbeideren raskest mulig finner seg til rette. Med en gjennomtenkt introduksjon får du dine nye medarbeidere raskt på banen og gir personen de beste forutsetningene for å utvikle seg. Samtidig får du og ditt kollegium tilgang til nye friske ideer.

Om dette kurset

Dette kurset beskriver hvilke oppgaver en leder med personalansvar minimum må ta ansvar for i forbindelse med introduksjonen av nyansatte. Kurset er delt i to deler:

 1. Før tiltredelse
 2. Første arbeidsdag og gjennom prøveperioden

Kurset er obligatorisk for alle ledere med personalansvar i Karmøy kommune.
Kurset skal gjennomføres av alle som har et ansvar for oppfølging av den nyansatte i prøveperioden

Om dette kurset

Kursets innhold

Oppfølging av nyansatte i prøveperioden
 • Mottak og introduksjon
 • Veileder
 • Plan for opplæring av nyansatte
 • Tips til veileder
 • Veiledningsmøter
 • Problematisk adferd
 • Lenker til skjemaer
 • Tips til mer informasjon om nyansatte
Avslutning av arbeidsforhold
 • Avslutning av arbeidsforhold i prøveperioden
Passeringstest og kursbevis
 • Du må gjennomgå alle delene i kurset for å få tildelt kursbevis
 • Du må bestå passeringstesten for å få tildelt kursbevis

Målgruppe

 • Enhetsleder/nærmeste leder
 • Veileder
 • Personalledere

Blandet læring

 • Det vil bli arrangert fysiske samlinger med tema fra dette nettkurset
 • Opptakskriteriet er kursbevis fra e-læringskurset (gjennomgått innhold og bestått passeringstak)


VISMA SIKKER SAK 


Velkommen til et videobasert kurs i Visma Sikker Sak for ansatte i offentlige barnehager- og grunnskoler i Karmøy kommune.
Dette kurset vil ta deg gjennom de viktigste funksjonalitetene til VSS. Kurset legger opp til at ved å opprette saker på elever/barn i så vil man gjøre seg erfaringer og bli kjent med de viktigste elementene i programmet. Ta gjerne kontakt med kursansvarlig underveis om du har spørsmål.

Dette kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om forflytningsprinsipper og teknikker man bruker for å forflytte mennesker med lavest mulig energiforbruk. 

Hensikten er å ivareta lovkravet om å arbeide med minst mulig risiko for å fysiske helseplager. 

Kurset passer for forflytningsveiledere, ledere og ansatte som jobber med forflytning.

Bedriftshelsetjenesten for Karmøy, Tysvær og Haugesund kommune har utviklet kurset 

v/ bedriftsfysioterapeut Anne J. Johnsen 


Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe