Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i bu- og behandlingsheim/sykehjem og institusjonskjøkken. På samlingen skal arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. 

Om dette kurset

Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i bu- og behandlingsheim/sykehjem og institusjonskjøkken. 

I handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgå relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen er å få en oversikt over mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. Det praktiske kartleggingsarbeidet blir gjort på denne samlingen.

Kursholdere: Bedriftshelsetjenesten og kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen.

NB! Dersom du ikke kan delta på samlingen, må du selv melde deg av samlingen. Dette gjør du på den e-posten du mottok etter at du meldte deg på samlingen - eller som beskrevet her

Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i administrasjonen rådhuset, bestillerkontoret og barnevernet. På samlingen skal arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. 

Om dette kurset

Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i administrasjonen rådhuset, bestillerkontoret og barnevernet.

I handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen er å få en oversikt over mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. Det praktiske kartleggingsarbeidet blir gjort på denne samlingen.

Kursholdere: Bedriftshelsetjenesten og kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen.

NB! Dersom du ikke kan delta på samlingen, må du selv melde deg av samlingen. Dette gjør du på den e-posten du mottok etter at du meldte deg på samlingen - eller som beskrevet her.  


Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i hjemmetjenester, ROP og legevakten. På samlingen skal arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. 

Om dette kurset

Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i hjemmetjenester, ROP og legevakten. 

I handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen er å få en oversikt over mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. Det praktiske kartleggingsarbeidet blir gjort på denne samlingen.

Kursholdere: Bedriftshelsetjenesten og kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen.

NB! Dersom du ikke kan delta på samlingen, må du selv melde deg av samlingen. Dette gjør du på den e-posten du mottok etter at du meldte deg på samlingen - eller som beskrevet her.Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i bolig- og miljøarbeidertjenester og aktivitets- og avlastningstjenester. På samlingen skal arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. 

Om dette kurset

Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i bolig- og miljøarbeidertjenester og aktivitets- og avlastningstjenester.

I handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen er å få en oversikt over mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. Det praktiske kartleggingsarbeidet blir gjort på denne samlingen.

Kursholdere: Bedriftshelsetjenesten og kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen.

NB! Dersom du ikke kan delta på samlingen, må du selv melde deg av samlingen. Dette gjør du på den e-posten du mottok etter at du meldte deg på samlingen - eller som beskrevet her.


Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i Teknisk etat. På samlingen skal arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. 

Om dette kurset

Målgruppen for samlingen er medlemmer i arbeidsmiljøgruppene i Teknisk etat.

I handlingsplan for arbeidsmiljø 2020-2021 er det økt fokus på å redusere risiko for helsefare på egen arbeidsplass. For å oppnå dette er et av tiltakene å samle arbeidsmiljøgrupper i samme bransje for å gjennomgår relevante arbeidsmiljøfaktorer. På samlingen skal alle arbeidsmiljøgruppene grovkartlegge disse. Målet med kartleggingen er å få en oversikt over mulige faktorer som kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte. Det praktiske kartleggingsarbeidet blir gjort på denne samlingen.

Kursholdere: Bedriftshelsetjenesten og kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen.

NB! Dersom du ikke kan delta på samlingen, må du selv melde deg av samlingen. Dette gjør du på den e-posten du mottok etter at du meldte deg på samlingen - eller som beskrevet her.