KS har gleden av invitere til brukerforum for KS Læring 16. oktober på Gardermoen. Målgruppen for KS Læring-brukerforum er fagansvarlige for internopplæring i kommunen, samt de som har rollen Superbruker, Kursoppretter eller Kursansvarlig i KS Læring.

Merknad: påmelding til arrangementet gikk gjennom KS Agenda i forbindelse med påmelding til eKommune 2019.

Presentasjoner fra brukerforum høst 2019 finnes i denne ressursen.


Program onsdag 16. oktober 2019


Registrering og mingling


Velkommen til brukerforum (start 1000 – slutt 1600)
 • Info om brukerforum
 • Info om brukerrådets arbeid
ved Jesper Sode Hansen

Gjennomgang av siste nytt siden mai 2019
ved Haakon Meland Eriksen
 
Pause
KS og kompetanse
ved Annikken Kjær Haraldsen

Lunsj

Gruppearbeid (1230-1530).

12:30 – 14:00
 1. Organisering av utrulling i en kommune (Erling Rønnekleiv og Ellen Sagengen)
  • Hva er de største utfordringene når vi skal rulle ut KS læring i en kommune?
   Vi deler erfaringer og utveksler tips og triks.
 1. Hvordan lage enkelt nettkurs (Anders Pedersen)
  • Fra avdekking av behov til ferdig planlagt nettkurs (designdokument).
  • Difi sin metode når de planlegger og utvikler nettkurs.
  • Lær om hvordan de gjør det og vær med på å planlegge et kurs
  • (NB! Dette er ikke et kurs i hvordan man teknisk lager nettkurs i KS læring)

 

 1. Strategisk kompetansestyring (Barbro Sofie Lie og Jesper Sode Hansen)
  • Rollen KS Læring har i kommunenes strategiske kompetansestyring

 

 1. Teknisk sesjon for superbrukere (Snorre Solem og Ivar Nilsen)
Pause

Gruppearbeid, forts.

Oppsummering (brukerforum slutt 1600)
ved Jesper Sode Hansen
 
Nettverksbygging / Mingling - frivillig

Pause/egentid

Felles middag

NB - husk egen påmelding for middag