ProACT grunnkurs er et kurs som arrangeres for helsepersonell i Helse og omsorgstjenestene i Gildeskål kommune. Målet med kurset er å kunne utføre systematiske undersøkelser av pasient, samt å kunne formidle observasjonene på en strukturert måte.