Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Kort om kurset

Kurset er produsert av Helse Vest.

Hensikten med kurset er å bidra til å redusere antall fall og redusere konsekvensene av fall som finner sted hjemme, i sykehus og i andre helseinstitusjoner.

I dette kurset fokuserer vi på 3 hovedområder:

 • vurdere fallrisiko hos en pasient
 • iverksette tiltak tilpasset den enkelte pasient
 • dokumentere fallrisiko, tiltak og uønskede hendelser

Kurset er beregnet til å ta ca. 15 minutter.

Kurset inneholder en film. Du bør derfor kontrollere at du har lyd på datamaskinen.Grunnleggande kurs om hygiene, haldningar, observasjon og vanlege sjukdommar blant eldre.

Om dette kurset

Dette kurset passer for assistentar og andre som jobbar med eldre på sjukeheim. 
Du får ei grunnleggande innføring i tema som: 

 • Hygiene 
 • Stell 
 • Ernæring 
 • Observasjon av pasientar 
og nokre av dei vanlegste sjukdommane blant eldre, som: 

 • Hjerneslag 
 • Demens
 • Hjerte-karlidingarDette kurset vil gå gjennom det grunnleggande for arbeidstakarar ved Osterøytunet; 
personalinformasjon, rutiner og journalsystem mm. 

Om dette kurset

Kurset passar for deg som er nytilsett ved Osterøytunet. 
Målet er at du skal få ei innføring i korleis det er å jobbe på Osterøytunet, og gjera deg trygg i den nye jobben. 

Tema for kurset: 

 • Informasjon om teieplikt
 • Retningsliner for eigenmeldingar og sjukemeldingar
 • Klesreglement
 • Dagvakt
 • Kveldsvakt
 • Skyljeromsrutiner
 • Journalsystem - CosDoc
 • Brannopplæring

Lykke til i ny jobb! :-)