Prosjektgruppa til Dialogkafé inviterer tilsette til foredrag

"RELASJONSKRAFT  PÅ GODT OG VONDT"

Me ynskjer å invitere så mange tilsette som mogeleg i Aulaen på Osterøy Ungdomsskule til foredrag med Francois Elsafadi.

Fokuset vårt er arbeidet vidare med 10 faktor og Motivati, der relasjonsarbeidet er veldig viktig!

Om Francois Elsafadi: 

"Francois Elsafadi er født i Libanon og tilbrakte store deler av barndommen som flyktning i Berlin. Han kom til Norge som 14-åring og var på dette tidspunktet i ferd med å havne i et dårlig miljø i Tyskland. Det samme kunne han ha gjort i Norge om han og familien ikke hadde blitt så bra integrert som de ble.

Francois har opplevd den positive effekten som lokalsamfunnet og personlige relasjoner kan ha, og dette er en viktig årsak til at han har engasjert seg i integreringsdebatten.

Francois er spesielt opptatt av å arbeide mot urettferdighet og hjelpe de svakeste i samfunnet".

Det vert servert graut og julegløgg kl. 15.30. 
Send ei melding til Ingvild Sylta (lenke til e-post på høgre side) om eventuelle allergener. 


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Kort om kurset

Kurset er produsert av Helse Vest.

Hensikten med kurset er å bidra til å redusere antall fall og redusere konsekvensene av fall som finner sted hjemme, i sykehus og i andre helseinstitusjoner.

I dette kurset fokuserer vi på 3 hovedområder:

 • vurdere fallrisiko hos en pasient
 • iverksette tiltak tilpasset den enkelte pasient
 • dokumentere fallrisiko, tiltak og uønskede hendelser

Kurset er beregnet til å ta ca. 15 minutter.

Kurset inneholder en film. Du bør derfor kontrollere at du har lyd på datamaskinen.Grunnleggande kurs om hygiene, haldningar, observasjon og vanlege sjukdommar blant eldre.

Om dette kurset

Dette kurset passer for assistentar og andre som jobbar med eldre på sjukeheim. 
Du får ei grunnleggande innføring i tema som: 

 • Hygiene 
 • Stell 
 • Ernæring 
 • Observasjon av pasientar 
og nokre av dei vanlegste sjukdommane blant eldre, som: 

 • Hjerneslag 
 • Demens
 • Hjerte-karlidingarDette kurset vil gå gjennom det grunnleggande for arbeidstakarar ved Osterøytunet; 
personalinformasjon, rutiner og journalsystem mm. 

Om dette kurset

Kurset passar for deg som er nytilsett ved Osterøytunet. 
Målet er at du skal få ei innføring i korleis det er å jobbe på Osterøytunet, og gjera deg trygg i den nye jobben. 

Tema for kurset: 

 • Informasjon om teieplikt
 • Retningsliner for eigenmeldingar og sjukemeldingar
 • Klesreglement
 • Dagvakt
 • Kveldsvakt
 • Skyljeromsrutiner
 • Journalsystem - CosDoc
 • Brannopplæring

Lykke til i ny jobb! :-)