Dette er et kurs for nyansatte i Hå kommune

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av e-handel. 

Estimert tidsbruk 15-25 min.