Dette kurset vil gi informasjon og retningslinjer for deg som nyansatt i Hå kommune. 

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av e-handel. 

Estimert tidsbruk 15-25 min.