Kurs arrangert av Grimstad kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Grimstad kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., Du kan også søke etter kurs som arrangeres av de andre IKT-Agderkommunene. 

KS læring har også en rekke gode nettkurs som er åpne for alle (e-læringskurs). Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. ledelse, ERP eller Informasjonssikkerhet osv. Eller du kan bla i katalog/kurskategorier og se hva som finnes der.

Hvis du er ny i  KS Læring anbefaler vi å begynne med nettkursene KS Læring - introduksjon og Slik melder du deg på kurs i KS-læring. Kurset gir rask innføring i hvordan KS Læring fungerer. Disse kursene finner du under Hjelp/Brukerveiledninger. 

Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering.

I tillegg til din grunnutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider anbefales det – og ofte kreves det av deg, å ta et eget kurs i legemiddelhåndtering. Grunnkurs i legemiddelhåndtering fyller dette behovet. Kurset kan også gjennomføres av assistenter og ufaglærte der arbeidsgiver godkjenner denne praksisen. I tillegg til dette kurset bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet. Gjennomført praksis og bestått kurs i legemiddelhåndtering kan være grunnlaget for virksomhetsleder til å vurdere om du skal utføre oppgaver innenfor legemiddelhåndteringen.

Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering.

I tillegg til din grunnutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider anbefales det – og ofte kreves det av deg, å ta et eget kurs i legemiddelhåndtering. Grunnkurs i legemiddelhåndtering fyller dette behovet. Kurset kan også gjennomføres av assistenter og ufaglærte der arbeidsgiver godkjenner denne praksisen. I tillegg til dette kurset bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet. Gjennomført praksis og bestått kurs i legemiddelhåndtering kan være grunnlaget for virksomhetsleder til å vurdere om du skal utføre oppgaver innenfor legemiddelhåndteringen.

Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering.

I tillegg til din grunnutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider anbefales det – og ofte kreves det av deg, å ta et eget kurs i legemiddelhåndtering. Grunnkurs i legemiddelhåndtering fyller dette behovet. Kurset kan også gjennomføres av assistenter og ufaglærte der arbeidsgiver godkjenner denne praksisen. I tillegg til dette kurset bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet. Gjennomført praksis og bestått kurs i legemiddelhåndtering kan være grunnlaget for virksomhetsleder til å vurdere om du skal utføre oppgaver innenfor legemiddelhåndteringen.

Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering.

I tillegg til din grunnutdanning som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider anbefales det – og ofte kreves det av deg, å ta et eget kurs i legemiddelhåndtering. Grunnkurs i legemiddelhåndtering fyller dette behovet. Kurset kan også gjennomføres av assistenter og ufaglærte der arbeidsgiver godkjenner denne praksisen. I tillegg til dette kurset bør det gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet. Gjennomført praksis og bestått kurs i legemiddelhåndtering kan være grunnlaget for virksomhetsleder til å vurdere om du skal utføre oppgaver innenfor legemiddelhåndteringen.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.