Grimstad

Kurs arrangert av Grimstad kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Grimstad kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Du kan også søke etter kurs som arrangeres av de andre IKT-Agderkommunene. 

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "ERP" osv. 

Selv om Grimstad ikke helt har ferdigstilt siden sin så kan du søke opp og gjennomføre mange spennende kurs i hele KS Læring. Begynn gjerne med e-kurset KS Læring - introduksjon.

Kurset gir rask innføring i hvordan KS Læring fungerer.

Slik melder du deg på kurs i KS-læring


Kurs for attestanter og anvisrere, i både Grimstad og Arendal kommuner som skal behandle faktura i Xledger.

Kurs i faktaundersøkelse for ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud m.fl.

Kurs i faktaundersøkelse for ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud m.fl.

Kurs i faktaundersøkelse for ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud m.fl.

Kurs i faktaundersøkelse for ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud m.fl.

Kurs i faktaundersøkelse for ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud m.fl.
Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.