Kurs arrangert av Grimstad kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Grimstad kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., Du kan også søke etter kurs som arrangeres av de andre IKT-Agderkommunene. 

KS læring har også en rekke gode nettkurs som er åpne for alle (e-læringskurs). Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. ledelse, ERP eller Informasjonssikkerhet osv. Eller du kan bla i katalog/kurskategorier og se hva som finnes der.

Hvis du er ny i  KS Læring anbefaler vi å begynne med nettkursene KS Læring - introduksjon og Slik melder du deg på kurs i KS-læring. Kurset gir rask innføring i hvordan KS Læring fungerer. Disse kursene finner du under Hjelp/Brukerveiledninger. 

Jevnlig medarbeideroppfølging:

Erfaring viser at jevnlig dialog mellom leder og medarbeider er med på å øke opplevelsen av trivsel og mestring og ikke minst gi opplevelsen av å bli sett og anerkjent, og eventuelt at den årlige medarbeidersamtalen blir fulgt opp.

Denne gangen vil det være fokus på medarbeideroppfølging i form av regelmessige (uformelle) 1:1 samtaler.

Kurset gjennomføres som webinar på Teams:   Klikk her for å delta i møtet

Tidspunkt:  kl 8:30-09:30

Målgruppe: alle ledere i Grimstad kommune

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe