Grimstad

Kurs arrangert av Grimstad kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Grimstad kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Du kan også søke etter kurs som arrangeres av de andre IKT-Agderkommunene. 

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "ERP" osv. 

Selv om Grimstad ikke helt har ferdigstilt siden sin så kan du søke opp og gjennomføre mange spennende kurs i hele KS Læring. Begynn gjerne med e-kursene KS Læring - introduksjon og Slik melder du deg på kurs i KS-læring. Kurset gir rask innføring i hvordan KS Læring fungerer.

 

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Grimstad Kommune ønsker også at alle ledere skal gjennomgå den samme opplæringen. Kurset gir innføring i de viktigste temaene innenfor HMS arbeid, slik at man etter endt kur kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS arbeidet.

Det gode arbeidsmiljø  - med Arbeidsmiljøloven som rettesnor


 • Innledning ved rådmannen Tone Marie Solheim Nybø

 • Professor Ståle Einarsen – Det gode arbeidsmiljø

 • Rutiner og prosedyrer for varsling og håndtering av krenkende adferd i arbeidsplassen


Det gode arbeidsmiljø  - med Arbeidsmiljøloven som rettesnor

Program:

 • Innledning ved rådmann Tone Marie Solheim Nybø

 • Professor Ståle Einarsen – Det gode arbeidsmiljø

 • Rutiner og prosedyrer for varsling og håndtering av krenkende adferd i arbeidsplassen


Det gode arbeidsmiljø  - med Arbeidsmiljøloven som rettesnor


 • Innledning ved rådmannen Tone Marie Solheim Nybø

 • Professor Ståle Einarsen – Det gode arbeidsmiljø

 • Rutiner og prosedyrer for varsling og håndtering av krenkende adferd i arbeidsplassen


Det gode arbeidsmiljø  - med Arbeidsmiljøloven som rettesnor

Program:

 • Innledning ved rådmannen Tone Marie Solheim Nybø

 • Professor Ståle Einarsen – Det gode arbeidsmiljø

 • Rutiner og prosedyrer for varsling og håndtering av krenkende adferd i arbeidsplassen


Det gode arbeidsmiljø  - med Arbeidsmiljøloven som rettesnor

Program:

 • Innledning ved rådmann Tone Marie Solheim Nybø

 • Professor Ståle Einarsen – Det gode arbeidsmiljø

 • Rutiner og prosedyrer for varsling og håndtering av krenkende adferd i arbeidsplassen