Kurs arrangert av Grimstad kommune

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som Grimstad kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., Du kan også søke etter kurs som arrangeres av de andre IKT-Agderkommunene. 

KS læring har også en rekke gode nettkurs som er åpne for alle (e-læringskurs). Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. ledelse, ERP eller Informasjonssikkerhet osv. Eller du kan bla i katalog/kurskategorier og se hva som finnes der.

Hvis du er ny i  KS Læring anbefaler vi å begynne med nettkursene KS Læring - introduksjon og Slik melder du deg på kurs i KS-læring. Kurset gir rask innføring i hvordan KS Læring fungerer. Disse kursene finner du under Hjelp/Brukerveiledninger. 

Avslutningsseminar Velferdsteknologi ABC

Aust – Agder og Vest – Agder

Når: 18. mars 2019 kl. 09-15

Hvor: Q 42, Kristiansand

Evt allergier MÅ gis beskjed om

 

 

09:00 - 09:10

Velkommen og orientering og dagen

09:15 - 10:00

Innovasjon i tjenesten – USHT Vest - Agder

10:00 - 10:15

Pause m/kaffe og frukt

10:15 - 11:00

Pasientvarslingsanlegg - Grimstad kommune, Kathrine Melby Holmerud 

11:00 - 11:20

Status Innføringsprosjektet - m/Marit Svindland

11:20 - 12:15

Lunsj

12:15 - 12:45

Medisindispensere -

12:45 – 13:15

Fristed - Risør kommune

13:15 – 13: 30

Pause m/kaffe og kake

13:30 – 14: 30

Sengematter, E-lås og DigiHelse- Grimstad kommune, Tanja Fredensborg

14:30 -  15:00

Oppsummering

 

 Med forbehold om endringerInvitasjon til workshop ift utarbeidelse av kommunal habilitering og rehabiliteringsplan.

Invitasjon til workshop ift utarbeidelse av kommunal habilitering og rehabiliteringsplan.

Invitasjon til workshop ift utarbeidelse av kommunal habilitering og rehabiliteringsplan.

Invitasjon til workshop kommunal habilitering og rehabiliteringsplan for barn og unge

I forbindelse med utarbeidelse av kommunens habiliterings- og rehabiliteringsplan ønsker prosjektledelsen innspill fra ansattgrupper, tjenesteytere. De som er delaktige i brukernes habiliterings- og rehabiliteringstjenester på tvers av enheter og sektorer. Vi ønsker svært gjerne at ansatte i deres avdelinger kan delta.

Prosjektgruppen anser habilitering og rehabilitering som et samfunnsanliggende som stekker seg fra det samfunnsanliggende, boligplanleggingen, barnehager og skoler. Samt de tjenester som har dirkete brukerkontakt ift habilitering og rehabilitering som konsultasjoner, utredninger og behandlinger.  Derfor er også enheter utenfor tradisjonelle helsetjeneste invitert til å være med.

Målet for workshopen er å kartlegge dagens styrker og utfordringer knyttet til kommunal habilitering og rehabilitering samt å få innspill til forbedringer og fremtidsrettede tjenester. Hva er viktig for deg og din tjeneste?

Bruker og pårørende blir invitert til workshop 22.01.19, med annonse i avisen.

Vennligst sett av datoene så vil jeg sender dere litt mer info »mindsetting» noen dager i forkant.

Ca Agenda:

 Registrering, fra kl 09:15

 Felles introduksjon

 Stasjonsjobbing i emner