Kursene til Flesberg kommune

Skiløyper på Blefjell. Foto Grete Irene Huslende

Her publiserer vi kurs og arrangementer som Flesberg kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager og seminarer i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Lokal superbruker: Ranveig Hvila (ranveig.hvila@flesberg.kommune.no)


Se i listen under for å finne kurs.


Informasjonssikkerhet (Revidert utgave 2018)


Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. 
Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.


Dette kurset skal alle nyansatte i Flesberg kommune gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kurset er delt inn i tre deler. Til slutt i kurset er det lagt opp en passeringstest.

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.