Kursene til Flesberg kommune

Skiløyper på Blefjell. Foto Grete Irene Huslende

Her vil vi publisere kurs og arrangementer som Flesberg kommune arrangerer . Det kan være klasseromskurs, fagdager, seminarer i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Lokal superbruker: Ranveig Hvila (ranveig.hvila@flesberg.kommune.no)


Se i listen under for å finne kurs.

Dette kurset skal alle nyansatte i Flesberg kommune gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kurset er delt inn i tre deler. Til slutt i kurset er det lagt opp en passeringstest.

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.