Dette er et kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter.

Når du har tatt kurset skal du gå videre til passeringstesten.

Ved fullført passeringstest har du fått godkjent legemiddelkurset. 


Om dette kurset

Innholdet i kurset omhandler riktig bruk av tvang og makt til personer med utviklingshemming. 

Vi har lånt dette av Vestre Toten Kommune.Dette er ein kurspakke for sjukepleiarar tilsett ved sjukeheim