Dette er et kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter.

Når du har tatt kurset skal du gå videre til passeringstesten.

Ved fullført passeringstest har du fått godkjent legemiddelkurset. 

Dette er ein kurspakke for sjukepleiarar tilsett ved sjukeheim