Kurs Stavanger kommune

Gamle Stavanger

Du finner kursene under de ulike kategoriene nedenfor.

Oversikt over kurs som jevnlig tilbys:  kurstilbud i Stavanger kommune

Lenker til: Brukerveileder for å legge inn kurs


Om kurset

Målet med kursrekken er å gi en grunnleggende kompetanseheving i ASK for ansatte i kommunen som jobber med barn/unge med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).

Kursrekken går over fire halve dager som bygge på hverandre. Deltakerne vil derfor få størst utbytte ved å delta alle dagene.

Dette er en revidert utgave av kursrekken som ble arrangert våren 2018.

Målet med kursrekken er at deltakerne skal:

  • få en forståelse for hva alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er, og hvem som kan ha nytte av ASK

  • ha kjennskap til ulike kommunikasjonsløsninger og vurderinger som bør gjøres før valg av løsning

  • kunne tilrettelegge og komme i gang med ASK for ulike typer brukere