Velkommen til Stavanger kommunes kompetanseside

Gamle Stavanger

Her kan du søke etter kurs og arrangementer for Stavanger kommune.

Du finner kursene under de ulike kategoriene nedenfor.

Til kursutviklere i Stavanger kommune, utfyllende brukerveiledning med problemløsning ligger på intranett.


Får Walter lov er et e-læringskurs i 16 korte episoder. Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet.

Om dette kurset

Hver modul rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningsloven i praksis og tar maks 5 minutter å gjennomføre. På slutten av hver modul presenteres en nøtt som den ansatte får dagen på seg til å løse, helst sammen med kolleger. Løsningen får de dagen etter.

Vi anbefaler at kolleger tar kurset sammen, fordelt over 16 arbeidsdager.

Dersom du ønsker å ta kurset alene, eller ønsker å ta kurset mer intensivt, kan du bare starte gjennomgangen.

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Generelt anbefales det å bruke en oppdatert versjon av nettleser som støtter HTML5.
Google Chrome kan generelt anbefales på tvers av operativsystemer/enheter.

Laptop/desktop/tablets: Windows 7/8: Internet Explorer 9 eller nyere, Firefox 21 eller nyere, Chrome 33 eller nyere
Windows RT/Phone: IE 10 eller nyere
Mac OSX: Safari 7 eller nyere, Chrome 33 eller nyere
iOS 6/7: Safari 5 eller nyere
Linux: Firefox 26 eller nyere, Chrome 33 eller nyere
Android 4: Android Browser 4.4 eller nyere, Chrome 33 eller nyere

Siden kurset inneholder en del video, anbefaler vi en båndbredde på minimum 1Mbps.