Kurs Stavanger kommune

Gamle Stavanger

Du finner kursene under de ulike kategoriene nedenfor.

Til kursutviklere i Stavanger kommune, utfyllende brukerveiledning med problemløsning ligger på intranett.


Kurs i veiledning, veiledningsmetoder og vurdering for instruktører

Om dette kurset

Dette er et kurs for ansatte i Stavanger kommune som er instruktør for lærlinger.

Dette er et heldagskurs for instruktører og vil både gi en teoretisk innføring i veiledning og vurderingsarbeid, i tillegg til  drøftingsoppgaver og innføring i ulike veiledningsmetoder.

Kurset vil foregå i grupper på 25 deltagere.

Kursholdere: Brita Dueland og Linda Tørmä, Opplæringskontoret

Servering: Det vil bli servert lunsj, og i den anledning trenger vi en tilbakemelding fra dem som har allergier mm. Send en epost til Nora Gjøse Amundsen med beskjed om allergier eller lignende.

Forkunnskaper: Det forutsettes at du før kurset har gjennomgått de digitale leksjonene du finner under overskriften "Instruktøropplæring - Roller og ansvar i opplæringen" (se nede på siden det er lenket til)

Sted: Kurset vil foregå på Kurssenteret i Sandvigå 7.

VELKOMMEN!


Kurs i veiledning, veiledningsmetoder og vurdering for instruktører

Om dette kurset

Dette er et kurs for ansatte i Stavanger kommune som er instruktør for lærlinger.

Dette er et heldagskurs for instruktører og vil både gi en teoretisk innføring i veiledning og vurderingsarbeid, i tillegg til  drøftingsoppgaver og innføring i ulike veiledningsmetoder.

Kurset vil foregå i grupper på 25 deltagere.

Kursholdere: Brita Dueland og Linda Tørmä, Opplæringskontoret

Servering: Det vil bli servert lunsj, og i den anledning trenger vi en tilbakemelding fra dem som har allergier mm. Send en epost til Nora Gjøse Amundsen med beskjed om allergier eller lignende.

Forkunnskaper: Det forutsettes at du før kurset har gjennomgått de digitale leksjonene du finner under overskriften "Instruktøropplæring - Roller og ansvar i opplæringen" (se nede på siden det er lenket til)

Sted: Kurset vil foregå på Kurssenteret i Sandvigå 7.

VELKOMMEN!


Kurs i veiledning, veiledningsmetoder og vurdering for instruktører

Om dette kurset

Dette er et kurs for ansatte i Stavanger kommune som er instruktør for lærlinger.

Dette er et heldagskurs for instruktører og vil både gi en teoretisk innføring i veiledning og vurderingsarbeid, i tillegg til  drøftingsoppgaver og innføring i ulike veiledningsmetoder.

Kurset vil foregå i grupper på 25 deltagere.

Kursholdere: Brita Dueland og Linda Tørmä, Opplæringskontoret

Servering: Det vil bli servert lunsj, og i den anledning trenger vi en tilbakemelding fra dem som har allergier mm. Send en epost til Nora Gjøse Amundsen med beskjed om allergier eller lignende.

Forkunnskaper: Det forutsettes at du før kurset har gjennomgått de digitale leksjonene du finner under overskriften "Instruktøropplæring - Roller og ansvar i opplæringen" (se nede på siden det er lenket til)

Sted: Kurset vil foregå på Kurssenteret i Sandvigå 7.

VELKOMMEN!

Kurs i veiledning, veiledningsmetoder og vurdering for instruktører

Om dette kurset

Dette er et kurs for ansatte i Stavanger kommune som er instruktør for lærlinger.

Dette er et heldagskurs for instruktører og vil både gi en teoretisk innføring i veiledning og vurderingsarbeid, i tillegg til  drøftingsoppgaver og innføring i ulike veiledningsmetoder.

Kurset vil foregå i grupper på 25 deltagere.

Kursholdere: Brita Dueland og Linda Tørmä, Opplæringskontoret

Servering: Det vil bli servert lunsj, og i den anledning trenger vi en tilbakemelding fra dem som har allergier mm. Send en epost til Nora Gjøse Amundsen med beskjed om allergier eller lignende.

Forkunnskaper: Det forutsettes at du før kurset har gjennomgått de digitale leksjonene du finner under overskriften "Instruktøropplæring - Roller og ansvar i opplæringen" (se nede på siden det er lenket til)

Sted: Kurset vil foregå på Kurssenteret i Sandvigå 7.

VELKOMMEN!

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Kurs i veiledning, veiledningsmetoder og vurdering for instruktører

Om dette kurset

Dette er et kurs for ansatte i Stavanger kommune som er instruktør for lærlinger.

Kurset er et heldagskurs for instruktører og vil både gi en teoretisk innføring i veiledning og vurderingsarbeid, i tillegg til  drøftingsoppgaver og innføring i ulike veiledningsmetoder.

Kurset vil foregå i grupper på 25 deltagere.

Kursholdere: Brita Dueland og Linda Tørmä, Opplæringskontoret

Servering: Det vil bli servert lunsj, og i den anledning trenger vi en tilbakemelding fra dem som har allergier mm. Send en epost til Nora Gjøse Amundsen med beskjed om allergier eller lignende.

Forkunnskaper: Det forutsettes at du før kurset har gjennomgått de digitale leksjonene du finner under overskriften "Instruktøropplæring - Roller og ansvar i opplæringen" (se nede på siden det er lenket til)

Sted: Kurset vil foregå på Kurssenteret i Sandvigå 7.

VELKOMMEN!

Opplæringen er grunnleggende bruk av Teams og vi går gjennom disse områdene:

- Møtefunksjon; Grupperom, dele skjerm, tekniske innstillinger, gallerier, innspilling, bakgrunn, deltakerliste mm.

- Opprette og strukturere Team for din kommune

- Lage kanaler og opprette faner

- Administrere og innkalle til møter

- Meldinger og chat i Teams

- Organisere og samskrive i dokumenter

- Bruk av nyttige applikasjoner - Forms, Planner, Stream

- Erfaringer og gevinster fra andre kommuner


Målgruppe: Administrative ledere, mellomledere, rådgivere og annet administrativt personale  


Deltakere blir lagt til i eget Team for kurset, uken før oppstart. Kurset foregår på Teams og vil bli tatt opp. 

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets forside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke sett status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Teksten bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du en fiktiv videorute. Akkurat her og nå er det et bilde som skal illustrere, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.