Kurs Stavanger kommune

Gamle Stavanger

Du finner kursene under de ulike kategoriene nedenfor.

Til kursutviklere i Stavanger kommune, utfyllende brukerveiledning med problemløsning ligger på intranett.


I dette kurset vil vi gå igjennom en rekke ulike temaer som kan være aktuell for nye frivillige. 

Kurset er et supplement til den dialogen du har med andre frivillige og ansatte i frivilligsentralen. 

Kurset er et grunnkurs for ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemning og/ eller diagnoser innen autismespekteret i Dagsenter og avlastning, Boa Nord og BOA Sør.


Pris: Gratis


VELKOMMEN!