Kurs Stavanger kommune

Gamle Stavanger

Du finner kursene under de ulike kategoriene nedenfor.

Til kursutviklere i Stavanger kommune, utfyllende brukerveiledning med problemløsning ligger på intranett.


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Om kurset

Målet med kursrekken er å gi en grunnleggende kompetanseheving i ASK for ansatte i kommunen som jobber med barn/unge med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).

Kursrekken går over fire halve dager som bygge på hverandre. Deltakerne vil derfor få størst utbytte ved å delta alle dagene.

Dette er en revidert utgave av kursrekken som ble arrangert våren 2018.

Målet med kursrekken er at deltakerne skal:

 • få en forståelse for hva alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er, og hvem som kan ha nytte av ASK

 • ha kjennskap til ulike kommunikasjonsløsninger og vurderinger som bør gjøres før valg av løsning

 • kunne tilrettelegge og komme i gang med ASK for ulike typer brukere


Om dette kurset

Kursdager:

14.10.19 kl. 12 - 15

Hva er ASK

 • Innføring i ASK

 • Hvem kan bruke ASK

 • Hvordan kan en starte med ASK

28.10.19 kl. 12 - 15


Barn og unges forutsetninger for ASK

 • Ordinær og avvikende utvikling på ulike områder (motorikk, syn, hørsel m.m.)

 • Verktøy for å avklare og dokumentere brukerens forutsetninger for kommunikasjon og ASK

 • Modell for avklaring og tilpasning av egnet kommunikasjonsløsning

11.11.19 kl. 12 - 15


ASK i praksis

 • Hvordan bruke og lage symbolbaserte kommunikasjonsløsninger tilpasset den enkelte bruker

 • Den voksnes rolle ved tilrettelegging/utvikling av ASK hos brukeren

 • Et inkluderende språkmiljø for barn/unge som trenger ASK


25.11.19 Veien videre

 • Ulike kommunikasjonshjelpemidler

 • Hvordan søke om ASK-hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral

 • Elektroniske løsning for egen og/eller barnehagens/skolens utvikling av ASK-kompetanse

 • PPT, Fysio- og ergoterapitjenesten og ASK-team sin rolle


Målgruppe:

Ansatte i barnehage, ressurssenteret og skole som har lite eller begrenset erfaring med ASK.

Pris: Gratis


VELKOMMEN!