Kurs Stavanger kommune

Gamle Stavanger

Du finner kursene under de ulike kategoriene nedenfor.

Til kursutviklere i Stavanger kommune, utfyllende brukerveiledning med problemløsning ligger på intranett.


Nettverkssamling for verneombud


  • Nytt fra vernetjenesten / BHT / Arbeidsgiver 
  • Nærværsarbeid i et arbeidsmiljøperspektiv
  • Fysisk arbeidsmiljø 

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe

Arkivlova fastslår at offentlige organer skal ta vare på dokumentasjon. Dette e-læringskurset gir deg en innføring i hva du som leder har ansvar for når det gjelder dokumentasjonsplikten.