Kurs Stavanger kommune

Gamle Stavanger

Du finner kursene under de ulike kategoriene nedenfor.

Oversikt over kurs som jevnlig tilbys:  kurstilbud i Stavanger kommune

Lenker til: Brukerveileder for å legge inn kurs


Alternativ og Supplerende Kommunikasjon er en fellesbetegnelse for alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler eller konkreter. Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må fortolkes og tillegges mening av andre kan også omtales som ASK.

Kursrekken skal gi deltakerne innsikt i hvordan en kan tilpasse skoledagen til barn og unge med autismespekterforstyrrelser slik at de får utnyttet sitt potensiale. Kursrekken inneholder mange praktiske tips og eksempler.