Kurs i Færder kommuneFærder kommunes logo

Her vil du etter hvert kunne søke etter kurs og arrangementer som Færder kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som en bestemt avdeling arrangerer.

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få  treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine. 
Anbefaling: Skriv Færder bak søkeordet ditt for å begrense treffet.


Det finnes ikke alternativer til øvelse! En brann i en helseinstitusjon kan få fatale konsekvenser. 

Derfor er det viktig at de ansatte drilles jevnlig i brannvernrutiner og evakuering. Denne filmen fra Norsk brannvernforening gir gode råd.

Om dette kurset

Film fra Norsk brannvernforening med varighet på ca. 20 minutter.


Om dette kurset

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020. 


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Om dette kurset

Denne veilederen skal gi råd og føringer til skoler på barnetrinnet (1.-7. trinn) i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020. 

Veilederen er utarbeidet av Utdanningdirektoratet.

Hvis du ønsker og se/laste ned eller skrive ut kursbeviset må du gå tilbake til KS-læring etter å ha gått gjennom kurset hos Udir.


Kurset er utsatt på ubestemt tid grunnet situasjonen forårsaket av covid-19. Ny invitasjon kommer etterhvert. 

Kurset er utsatt på ubestemt tid grunnet situasjonen forårsaket av covid-19. Ny invitasjon kommer etterhvert. 

BTI er en samhandlingsmodell og står for Bedre Tverrfaglig Innsats. Kurset BTI på 1-2-3 gir en enkel og konkret innføring i modellen, og er tenkt som et utgangspunkt for å øve ferdigheter i arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til.

Om dette kurset

Målet med kurset BTI på 1-2-3 er å gjøre ansatte som jobber med barn og unge kjent med innholdet i modellen. BTI modellen er en arbeidsmodell som beskrives i en Handlingsveileder med ulike verktøy som støttefunksjoner. Modellen bidrar til profesjonalisering av arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til, og har til hensikt å kommer tidlig inn med hjelp og støtte. Kurset skal også sørge for at ansatte bruker tid på å forstå og analysere situasjonene rundt barnet, og iverksetter tiltakene på riktig sted.

 Etter endt kurs er det et mål at ansatte fortsetter å gjøre seg kjent med bruken av modellen. Ferdighetstrening blir derfor et viktig element i dette kurset.

 Kurset er ment for ansatte i barnehager, skoler, SFO og hjelpetjenester.


Om dette kurset

Dette kurset er for nyansatte og ansatte i Færder kommune.
Kurset inneholder det viktigste du trenger å vite som nyansatt i kommunen og inneholder følgende tema:

  1. Innledning
  2. Avtaleverk
  3. Retningslinjer
  4. Helse, miljø og sikkerhet
  5. Lønnssystem
  6. Passeringstest


Husk å skru på lyd når du skal ta kurset.


Færder kommune

E-læringskurs i dokumentasjon i tiltaksplaner i fagsystemet Gerica. 

Er aktuelt for alle virksomhetsområdene i Færder kommune som har Gerica eller vurderer å ta i bruk Gerica.

Kurset er utviklet av Sarpsborg kommune. Enkelte av filmsnuttene vil introduseres med ....

Om dette kurset

Dette kurset tar for seg dokumentasjon i tiltaksplaner i fagsystemet Gerica.