Kurs i Færder kommuneFærder kommunes logo

Her vil du etter hvert kunne søke etter kurs og arrangementer som Færder kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som en bestemt avdeling arrangerer.

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få  treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine. 
Anbefaling: Skriv Færder bak søkeordet ditt for å begrense treffet.


Kurset er utsatt på ubestemt tid grunnet situasjonen forårsaket av covid-19. Ny invitasjon kommer etterhvert. 

Kurset er utsatt på ubestemt tid grunnet situasjonen forårsaket av covid-19. Ny invitasjon kommer etterhvert. 

Kurset er utsatt på ubestemt tid grunnet situasjonen forårsaket av covid-19. Ny invitasjon kommer etterhvert. 

BTI er en samhandlingsmodell og står for Bedre Tverrfaglig Innsats. Kurset BTI på 1-2-3 gir en enkel og konkret innføring i modellen, og er tenkt som et utgangspunkt for å øve ferdigheter i arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til.

Om dette kurset

Målet med kurset BTI på 1-2-3 er å gjøre ansatte som jobber med barn og unge kjent med innholdet i modellen. BTI modellen er en arbeidsmodell som beskrives i en Handlingsveileder med ulike verktøy som støttefunksjoner. Modellen bidrar til profesjonalisering av arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet bekymring til, og har til hensikt å kommer tidlig inn med hjelp og støtte. Kurset skal også sørge for at ansatte bruker tid på å forstå og analysere situasjonene rundt barnet, og iverksetter tiltakene på riktig sted.

 Etter endt kurs er det et mål at ansatte fortsetter å gjøre seg kjent med bruken av modellen. Ferdighetstrening blir derfor et viktig element i dette kurset.

 Kurset er ment for ansatte i barnehager, skoler, SFO og hjelpetjenester.


Om dette kurset

Dette kurset er for nyansatte og ansatte i Færder kommune.
Kurset inneholder det viktigste du trenger å vite som nyansatt i kommunen og inneholder følgende tema:

  1. Innledning
  2. Avtaleverk
  3. Retningslinjer
  4. Helse, miljø og sikkerhet
  5. Lønnssystem
  6. Passeringstest


Husk å skru på lyd når du skal ta kurset.


Færder kommune

E-læringskurs i dokumentasjon i tiltaksplaner i fagsystemet Gerica. 

Er aktuelt for alle virksomhetsområdene i Færder kommune som har Gerica eller vurderer å ta i bruk Gerica.

Kurset er utviklet av Sarpsborg kommune. Enkelte av filmsnuttene vil introduseres med ....

Om dette kurset

Dette kurset tar for seg dokumentasjon i tiltaksplaner i fagsystemet Gerica.