Når samtalen handler om bekymringer for et barn- og foreldres bruk av alkohol

illustrasjonfoto.alkoholMange opplever det som særlig vanskelig å snakke med foreldre om hvordan alkoholbruk hos voksne kan påvirke og har konsekvenser for barns utvikling og trivsel. Det kan derfor være til god hjelp å være godt forberedt. Den nødvendige samtalen tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet.Dette kurset er ment for ansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Informasjon til kommunens nyansatte.

Ansatte som arbeider i helsetjenesten har ansvar for å gi tjenester av god kvalitet. For å sikre god behandling og oppfølging av pasienter/brukere er dokumentasjon av helsehjelp en lovpålagt plikt for våre ansatte. Denne opplæringen skal gi deg en en grunnleggende innføring i denne plikten og hvordan du i praksis skal gjøre det i ditt arbeid.


Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nøtterøy.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nøtterøy.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nøtterøy.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nøtterøy.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nøtterøy.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nøtterøy.