Kurs arrangert av Larvik kommune

Her kan du søke etter e-læringskurs og arrangementer(klasseromskurs), fagdager m.m. som Larvik kommune arrangerer.

KS-læring gir også tilgang til e-læringskurs som andre kommuner, fylkeskommuner, helseforetak m.fl. har laget.

Søk gjerne under fane-kategori "Katalog" og "Kurskategori" for å finne aktuelle kurs for ditt tjenesteområde/fagområde. Du kan også søke generelt fra siden til Larvik kommune i det åpne søkefeltet.


Larvik indre havn