Kurs arrangert av Larvik kommune

Her kan du søke etter e-læringskurs og arrangementer(klasseromskurs), fagdager m.m. som Larvik kommune arrangerer.

KS-læring gir også tilgang til e-læringskurs som andre kommuner har laget. For å sortere på kurs velger du "tilbyder" og "kursformat" i menyoppsettet bak søkeknappen. 

Velger du ikke tilbyder vil du få opp kurs i hele kursportalen til KS og blant alle landets kommuner som benytter KS-læring.

Gå til menyen under hvis du ønsker å se kurs som arrangeres under ditt tjenesteområde.


Larvik indre havn

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets forside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke sett status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.