Kurs arrangert av Larvik kommune

Her kan du søke etter e-læringskurs og arrangementer(klasseromskurs), fagdager m.m. som Larvik kommune arrangerer.

KS-læring gir også tilgang til e-læringskurs som andre kommuner, fylkeskommuner, helseforetak m.fl. har laget.

Søk gjerne under fane-kategori "Katalog" og "Kurskategori" for å finne aktuelle kurs for ditt tjenesteområde/fagområde. Du kan også søke generelt fra siden til Larvik kommune i det åpne søkefeltet.


Larvik indre havn

Dette kurset egner seg for deg som leder. Vi går igjennom de grunnleggende forventningene til deg som leder i oppfølging av sykemeldte ansatte. HR går igjennom Larvik kommune sin rutine og NAV går igjennom forventninger til arbeidsgiver og arbeidstaker.

Om dette kurset

Vi ser på rutiner som berører sykefraværsarbeidet. Vi trekker frem styringsretten og medvirkningsplikten. Vi diskuterer tilrettelegging og samarbeid med NAV, BHT og andre eksterne aktører.

Grunnleggende kurs i attestasjon og anvisning av inngående faktura i Agresso Web. Kommunenes grunnleggende regnskapsregler og regler innenfor merverdiavgift og kompensasjon for merverdiavgift vil bli gjennomgått. 

Om dette kurset


  • Grunnleggende opplæring i attestasjon og anvisning av inngående faktura i Agresso Web. 
  • Merverdiavgiftskoder og rett kontering i kommuneregnskapet vil også bli gjennomgått. 
  • Målgruppe :Nye attestanter og anvisere

Målgruppen for dette kurset er for ledere og verneombud.
 
"Trygg i jobb" er et kurs som fokuserer på det generelle arbeidet med å forebygge vold og trusler og trusler om vold i arbeidet vårt, og hva vi som ledere og ansatte skal gjøre i etterkant av en ev hendelse. 
Tema i kurset vil være:

-          Opplevelser fra virksomhetene. Vi tar utgangspunkt i reelle hendelser og opplevelser fra virkeligheten.

-          Tre-delt perspektiv: Før, under og etter en hendelse

-          Før: Bevissthet og handlingsrom, risikovurdering og SJA (Sikker Jobb Analyse)

-          Under: Konfliktdempende atferd, kommunikasjon, støtte og unnvikelse

-          Etter: Virksomhetens holdninger. Bearbeidende aktiviteter (psykologisk førstehjelp, defusing og debriefing)Om dette kurset

"Trygg i jobb"
Dette kurset egner seg for ledere og verneombud

"Trygg i jobb" er et kurs som fokuserer på det generelle arbeidet med å forebygge vold og trusler og trusler om vold i arbeidet vårt, og hva vi som ledere og ansatte skal gjøre i etterkant av en ev hendelse. 
Tema i kurset vil være:

-          Opplevelser fra virksomhetene. Vi tar utgangspunkt i reelle hendelser og opplevelser fra virkeligheten.

-          Tre-delt perspektiv: Før, under og etter en hendelse

-          Før: Bevissthet og handlingsrom, risikovurdering og SJA (Sikker Jobb Analyse)

-          Under: Konfliktdempende atferd, kommunikasjon, støtte og unnvikelse

-          Etter: Virksomhetens holdninger. Bearbeidende aktiviteter (psykologisk førstehjelp, defusing og debriefing)