Kurs arrangert av Larvik kommune

Her kan du søke etter e-læringskurs og arrangementer(klasseromskurs), fagdager m.m. som Larvik kommune arrangerer.

KS-læring gir også tilgang til e-læringskurs som andre kommuner, fylkeskommuner, helseforetak m.fl. har laget.

Søk gjerne under fane-kategori "Katalog" og "Kurskategori" for å finne aktuelle kurs for ditt tjenesteområde/fagområde. Du kan også søke generelt fra siden til Larvik kommune i det åpne søkefeltet.


Larvik indre havn

Målgruppen for dette kurset er for ledere og verneombud.
 
"Trygg i jobb" er et kurs som fokuserer på det generelle arbeidet med å forebygge vold og trusler og trusler om vold i arbeidet vårt, og hva vi som ledere og ansatte skal gjøre i etterkant av en ev hendelse. 
Tema i kurset vil være:

-          Opplevelser fra virksomhetene. Vi tar utgangspunkt i reelle hendelser og opplevelser fra virkeligheten.

-          Tre-delt perspektiv: Før, under og etter en hendelse

-          Før: Bevissthet og handlingsrom, risikovurdering og SJA (Sikker Jobb Analyse)

-          Under: Konfliktdempende atferd, kommunikasjon, støtte og unnvikelse

-          Etter: Virksomhetens holdninger. Bearbeidende aktiviteter (psykologisk førstehjelp, defusing og debriefing)