Velkommen til kurssidene til Tinn kommune! 

Her publiserer vi kurs og arrangementer som Tinn kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer , i tillegg til nettkurs (e-læringskurs). Under ser du også lokale, regionale  og nasjonale kurs som er relevante for ansatte i Tinn kommune.

Lokal superbruker: 
Hilde Flor Jacobsen (hilde.flor.jacobsen@tinn.kommune.no)
Ann Kristin Sauro (annkristin.sauro@tinn.kommune.no)

Se i listen under for å finne kurs. Noen kurs er sortert i undermenyer. f.eks Helse og Omsorg. Åpne undermenyen for å finne kursene i denne sektoren


Informasjonssikkerhet (Revidert utgave 2018)

Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. 
Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.Lederopplæring i strategisk kompetanseledelse, kursrekke 2017     

Dette kurset gir en innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse. Dette er en kursrekke på tre samlinger våren 2017. Kurset er åpent for deltagere fra de syv kommunene i KongsbergregionenDette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid:

Dette kurset skal alle nye medarbeidere i kommunen gjennomføre i løpet av de første ukene de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.


Kurset er delt inn i fire deler med underliggende leksjoner. Til noen leksjoner er det knyttet videoer. Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.Om dette kurset

Noen av leksjonene inneholder video med lyd så du vil trenge høyttaler på din PC eller hodetelefoner. For å få et best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å bruke nettleseren Google Chrome.


For å starte opp kurset trykk deg inn på den blå knapp oppe til høyre "Gå til kurset".