Velkommen til kurssidene til Tinn kommune! 

Her publiserer vi kurs og arrangementer som Tinn kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer , i tillegg til nettkurs (e-læringskurs). Under ser du også lokale, regionale  og nasjonale kurs som er relevante for ansatte i Tinn kommune.

Lokal superbruker: 
Hilde Flor Jacobsen (hilde.flor.jacobsen@tinn.kommune.no)
Ann Kristin Sauro (annkristin.sauro@tinn.kommune.no)

Se i listen under for å finne kurs. Noen kurs er sortert i undermenyer. f.eks Helse og Omsorg. Åpne undermenyen for å finne kursene i denne sektoren


Informasjonssikkerhet (Revidert utgave 2018)

Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. 
Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.Lederopplæring i strategisk kompetanseledelse, kursrekke 2017     

Dette kurset gir en innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse. Dette er en kursrekke på tre samlinger våren 2017. Kurset er åpent for deltagere fra de syv kommunene i KongsbergregionenFormål

Som nyansatt i Tinn kommune er det en del ting du bør kjenne til for at du skal kunne utføre jobben din, føle deg trygg, vite hva som forventes av deg og få en god jobbstart

Målgruppe

Nyansatte i Tinn kommune

Læringsmål

Gi deg en innføring hvor du blir bedre kjent med Tinn kommune, og våre forventninger til deg som arbeidstaker


Dette kurset gir en oversikt over forberedelser som skal utføres, hvor og når samlingen skal være, og etterarbeid som skal fullføres etter gjennomført samling.

Om dette kurset

Forberedelser

  • Innføring i plattfromen DigiOrden - Orden i Eget Hus
  • Innhenting av informasjon som skal tas med til samlingen

Samling:

  • Presentasjon om datasett, applikasjoner, kvalitetssikring av datasett og deling mellom kommuner
  • Gjennomgang av hvordan plattformen fungerer
  • Egenarbeid med veiledning. Alle registrerer datasett og applikasjoner for sin kommune/avdeling i kommunen

Etterarbeid: