Velkommen til kurssidene til Tinn kommune! 

Her publiserer vi kurs og arrangementer som Tinn kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer , i tillegg til nettkurs (e-læringskurs). Under ser du også lokale, regionale  og nasjonale kurs som er relevante for ansatte i Tinn kommune.

Lokal superbruker: 
Hilde Flor Jacobsen (hilde.flor.jacobsen@tinn.kommune.no)
Ann Kristin Sauro (annkristin.sauro@tinn.kommune.no)

Se i listen under for å finne kurs. Noen kurs er sortert i undermenyer. f.eks Helse og Omsorg. Åpne undermenyen for å finne kursene i denne sektoren


Informasjonssikkerhet (Revidert utgave 2018)

Dette kurset inneholder en gjennomgang av de mest sentrale punktene i kommunens sikkerhetsprosedyrer. 
Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon.Lederopplæring i strategisk kompetanseledelse, kursrekke 2017     

Dette kurset gir en innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse. Dette er en kursrekke på tre samlinger våren 2017. Kurset er åpent for deltagere fra de syv kommunene i KongsbergregionenDette kurset skal alle nye medarbeidere i kommunen gjennomføre i løpet av de første ukene de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.


Kurset er delt inn i fire deler med underliggende leksjoner. Til noen leksjoner er det knyttet videoer. Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.