Om dette kurset

Skriv (enda) bedre!

Skriving kan være frustrerende, men også veldig givende.

På dette 2-timers kurset vil du lære noen enkle triks som vil gjøre tekstene dine enda bedre.

Vi tar utgangspunkt i Stjørdal kommunes språkprofil. Den igjen er basert på det nasjonale «Klart språk»-arbeidet.


Kursholder: Kommunikasjonssjef Lene Fjellstad

Målgruppe: Alle som har lyst til å skrive bedre.

Kurset er gratis

Om dette kurset

Slik skriver du gode tekster for nettet

Skriving for nettet er gøy! Lær noen enkle triks så tekstene dine blir søkbare og forståelige.

Vi ser også litt på Stjørdal kommunes språkprofil. Den er basert på det nasjonale «Klart språk»-arbeidet, og hjelper deg i alt skrivearbeid.


Kursholder: Kommunikasjonssjef Lene Fjellstad

Målgruppe: Alle som skriver tekster for Innsida/Hjemmesiden

Kurset er gratis

I dette kurset vil du få en kort innføring i 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. Hva er det vi undersøker, hvorfor har det betydning for oss, og hvordan skal vi gjennomføre undersøkelsen?

Innhold

Kurs i 10-FAKTOR for ledere, verneombud og tillitsvalgte er utarbeidet for å gi en grundig innføring i hva 10-FAKTOR er, og hvordan vi skal jobbe for å lykkes med 10-FAKTOR i Stjørdal kommune. 

Har du spørsmål etter kurset, ta kontakt med administrator for medarbeiderundersøkelsen:

trine.forshaug.stolen@stjordal.kommune.noDette kurset gir en kort innføring i noe av det som er viktig å vite som ansatt i Stjørdal kommune. Alle nyansatte bør gjennomgå kurset, men det er også nyttig for å friske opp gammel kunnskap. 

Om dette kurset

Kurset omhandler blant annet følgende tema:

  • Stjørdal kommune som arbeidsgiver
  • Ansettelsesforholdet, lønn, ferie
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Arbeidsmiljø og HMS
  • Forsikring og pensjon
  • Etiske retningslinjer
  • Avvik, konflikthåndtering og varsling
  • IKT-sikkerhet

Anbefalt utstyr: PC, hodetelefoner.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Dette kurset handler om ferie, feriepenger og avvikling av ferie

Gjennom hele kurset blir det vist til ferieloven (29. April 1988 nr 21).

Ferieloven er lett å bruke, og det kan være greit å ha loven fremme når du gjennomgår kurset.

Lenke til Ferieloven.