Dette kurset gir en kort innføring i noe av det som er viktig å vite som ansatt i Stjørdal kommune. Alle nyansatte bør gjennomgå kurset, men det er også nyttig for å friske opp gammel kunnskap. 

Om dette kurset

Kurset omhandler blant annet følgende tema:

 • Stjørdal kommune som arbeidsgiver
 • Ansettelsesforholdet, lønn, ferie
 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Arbeidsmiljø og HMS
 • Forsikring og pensjon
 • Etiske retningslinjer
 • Avvik, konflikthåndtering og varsling
 • IKT-sikkerhet

Anbefalt utstyr: PC, hodetelefoner.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Kort tekst om kurset i beskrivelsesfeltet

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe