Her finner du Søndre Land kommune sine kurs.

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som arrangeres av Søndre Lønd kommune. Her finner du klasseromskurs, fagdager, seminarer og lignende - samt nettkurs (E-læring).

Lykke til!Vinter i Hov, med Rådhuset

Målgruppe: Alle nye verneombud, AMU-medlemmer og ledere. 

Verneombud, ledere og AMU-medlemmer som har kurset fra før kan delta hele eller deler av kurset etter avtale med nærmeste leder. Kurset er pålagt for nye verneombud/medlemmer av AMU. Kurs på fritid vil utløse lønn for arbeidstid, men ikke overtidstillegg.

2.april             

Tema:

 • HMS arbeid i praksis
 • Compilo – kvalitetsstyringssystem

Sted: Studiesenteret Lena (rådhuset)

Målgruppe: Alle nye verneombud, AMU-medlemmer og ledere. 

Verneombud, ledere og AMU-medlemmer som har kurset fra før kan delta hele eller deler av kurset etter avtale med nærmeste leder. Kurset er pålagt for nye verneombud/medlemmer av AMU. Kurs på fritid vil utløse lønn for arbeidstid, men ikke overtidstillegg.

18.mars

Tema:        

 • Risikovurdering v/Frisk HMS
 • Psykososialt arbeidsmiljø v/Frisk HMS
 • Akan v/Frisk HMS

Sted: Nordre Land kommune, rådhuset


Målgruppe: Alle nye verneombud, AMU-medlemmer og ledere. 

Verneombud, ledere og AMU-medlemmer som har kurset fra før kan delta hele eller deler av kurset etter avtale med nærmeste leder. Kurset er pålagt for nye verneombud/medlemmer av AMU. Kurs på fritid vil utløse lønn for arbeidstid, men ikke overtidstillegg.

18. Februar

Tema:

 • Brann/El-sikkerhet v/Vestre Toten Brann og Redning
 • Inneklima og støy v/Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn
 • Ergonomi v/Fysio- og ergoterapitjenesten VTK
Sted: Vestre Toten kommune, Kommunestyresalen


Målgruppe: Alle nye verneombud, AMU-medlemmer og ledere. 

Verneombud, ledere og AMU-medlemmer som har kurset fra før kan delta hele eller deler av kurset etter avtale med nærmeste leder. Kurset er pålagt for nye verneombud/medlemmer av AMU. Kurs på fritid vil utløse lønn for arbeidstid, men ikke overtidstillegg.

11.februar:        

Tema:

 • Lovverket v/ Arbeidstilsynet
 • Inkluderende arbeidsliv v/ NAV Arbeidslivsenter

Sted: Søndre Land kommune, RådhusetVelkommen til kurspakke med tema informasjonssikkerhet og personvern!

Som offentlig ansatt har alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KiNS) har i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet nettkurs innenfor temaene personvern og informasjonssikkerhet.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer. 

Her har vi samlet alle modulene på ett sted, og du kan ta de modulene som er aktuelle for deg. Ikke alle behøver å ta alle modulene.

Du finner lenke til de enkelte modulene i menyen til høyre. 
Hei!

Dette er en kartlegging for ansatte i Helse, omsorg og velferd i Søndre Land kommune. Bakgrunnen er et ønske om å vite mer om hvor dagens ansatte ønsker å jobbe etter at Hovlitunet står ferdig i 2021.

Gå til kurset for mer informasjon, og for å svare på undersøkelsen.

Om dette kurset

I forbindelse med etablering av Hovlitunet skal det gjøres en kartlegging av alle de ansatte sine ønsker om hvor de ønsker å jobbe i framtida. 

Spørreundersøkelsen tar ca 10 minutter og svarene du gir er ikke anonymeKurset omhandler generell førstehjelp og omhandler:

 • Hjerte- og lungeredning uten hjertestarter
 • Sideleie
 • Fjerning av fremmedlegeme i halsen
 • Stans av blødninger


Om dette kurset

NB! Dette er ikke et fullverdig førstehjelpskurs. Her kan du gjennomføre teoridelen, som må etterfølges av praktisk øvelse.

Nettkurset gjennomfører du her. Se på videoene og les oppsummeringen. Dette skal du ha gjort før den praktiske delen.

Etter at du har gjennomført nettdelen av kurset, skal du delta på en samling. Her vil vi repetere noe av det du har lært her, samt gå igjennom disse temaene med praktiske øvelser:

 • Vurdering av livløs person
 • ABC/ HLR
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Stans av blødninger
 • Sideleie

Denne delen av kurset gjennomføres på tid og sted som du finner på kursets forside.

Du mottar kursbevis når den praktiske delen er gjennomført.

Lykke til!