Her finner du Søndre Land kommune sine kurs.

Her kan du søke etter kurs og arrangementer som arrangeres av Søndre Lønd kommune. Her finner du klasseromskurs, fagdager, seminarer og lignende - samt nettkurs (E-læring).

Lykke til!Vinter i Hov, med Rådhuset


Hei!

Dette er en kartlegging for ansatte i dagens Hovli, eldresenter og hjemmebaserte tjenester i Søndre Land kommune. Bakgrunnen er et ønske om å vite mer om hvor dagens ansatte ønsker å jobbe etter at Hovlitunet står ferdig i 2021.

Gå til kurset for mer informasjon, og for å svare på undersøkelsen.

Om dette kurset

I forbindelse med etablering av Hovlitunet skal det gjøres en kartlegging av ansatte sine ønsker om hvor de ønsker å jobbe i framtida. 

Spørreundersøkelsen tar ca 10 minutter og svarene du gir er ikke anonyme.


Velkommen til kurspakke med tema informasjonssikkerhet og personvern!

Som offentlig ansatt har alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KiNS) har i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet nettkurs innenfor temaene personvern og informasjonssikkerhet.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer. 

Her har vi samlet alle modulene på ett sted, og du kan ta de modulene som er aktuelle for deg. Ikke alle behøver å ta alle modulene.

Du finner lenke til de enkelte modulene i menyen til høyre. 
Kurset omhandler generell førstehjelp og omhandler:

  • Hjerte- og lungeredning uten hjertestarter
  • Sideleie
  • Fjerning av fremmedlegeme i halsen
  • Stans av blødninger


Om dette kurset

NB! Dette er ikke et fullverdig førstehjelpskurs. Her kan du gjennomføre teoridelen, som må etterfølges av praktisk øvelse.

Nettkurset gjennomfører du her. Se på videoene og les oppsummeringen. Dette skal du ha gjort før den praktiske delen.

Etter at du har gjennomført nettdelen av kurset, skal du delta på en samling. Her vil vi repetere noe av det du har lært her, samt gå igjennom disse temaene med praktiske øvelser:

  • Vurdering av livløs person
  • ABC/ HLR
  • Fremmedlegeme i luftveiene
  • Stans av blødninger
  • Sideleie

Denne delen av kurset gjennomføres på tid og sted som du finner på kursets forside.

Du mottar kursbevis når den praktiske delen er gjennomført.

Lykke til!