Fotograf Thomas EkströmOslologo

Kurs arrangert av Oslo kommune

Her kan du søke etter nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer for ansatte i Oslo kommune.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" osv. 

I søkefeltet vil du få treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine. 
Skriv Oslo bak søkeordet for å begrense treffet.

(Foto: Thomas Ekström)


 • Dette er en test

Ditt lederskap – muligheter og utfordringer!

UKE arrangerer tillitsbasert styring og ledelse – et lederutviklingsprogram som er et tilbud til mellomledere og 1.linjeledere med og uten formelt personalansvar. Programmet legger vekt på de relasjonelle utfordringer i lederrollen


Om dette kurset

UKE-akademiet arrangerer tillitsbasert styring og ledelse – et lederutviklingsprogram som er et tilbud til mellomledere og 1.linjeledere med og uten formelt personalansvar. Programmet legger vekt på de relasjonelle utfordringer i lederrollen. 

Programmet går over 11 dager fordelt på 5 samlinger. Første samling er en bortreisesamling. Erfaringsmessig har dette vært viktig for å skape en kultur i gruppa for åpenhet, erfaringsdeling og kunnskapsoverføring. De neste 4 samlingene skjer i Oslo og er basert på det pedagogiske prinsipp 10-20-70 med korte innføringer og direkte overføring til egen hverdag gjennom diskusjoner og bruk av ulike pedagogiske verktøy. Mellom samlingene møtes lederne i mindre grupper for kollektiv og individuell refleksjon over egen praksis (cocaching/veiledning) under ledelse av konsulentteamet i UKE.

”Tiltaket er støttet/dekket med midler fra Opplærings- og utviklingsfondet. Fondets midler består av årlige avgifter innbetalt av de ansatte og av kommunen. Midlene skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle kommunens aktiviteter, og støtte opplæringen og utviklingen av ansatte.”

Formål 

leder utviklingsprogrammet har til hensikt å skape en arena hvor 1 linjeledere og mellomledere, med og uten formelt personalansvar, i Oslo kommune kan diskutere og reflektere over egen lederpraksis. Dette sett i lys av teori innen personalledelsesområdet.

 Målgruppe

Mellomledere og 1.linjeledere med og uten formelt personalansvar.

Mål

Etter gjennomføring skal deltakerne:

ha kunnskap om:

·         Oslo kommunes styringssystem, lederprinsipper og verdigrunnlag

·         tillitsbasert ledelse - om å arbeide med tillit som verktøy og arbeidsform i egen lederhverdag

·         ulike grunnleggende ledelsesteorier

·         egne muligheter og begrensninger i lederrollen

ha ferdigheter i:

·         å kommunisere tydelige forventninger

·         å gi konstruktive tilbakemeldinger

·         å lede mangfold gjennom relasjon mer enn posisjon

·         å ta i bruk ulike konkrete ledelsesverktøy

være opptatt av

·         å representere Oslo kommunes etiske regler og verdigrunnlag

·         å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger

·         å gi medarbeiderne tillit og mulighet til å jobbe selvstendig

 Innhold

Programmets gjennomgangstema er tillitsbasert ledelse hvor vi arbeider med tillit og forpliktende dialog som verktøy og arbeidsform. Programmet har en praksis nær tilnærming basert på leders oppdrag/formål.

Programmet tar opp tema som

·         kommunens styringssystem og overordnede føringer

·         ansvar, myndighet, tillit og selvstendighet

·         tillitsbasert ledelse og mestringsorientert ledelse

·         endringsledelse og gjennomføringskraft

·         faktorene fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

·         mestringsklima - lederen som kultur bygger

·         mangfolds ledelse, relasjonsledelse og teamledelse

·         kommunikasjonsstiler - tilbakemeldinger og vanskelige samtalerSkriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets forside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke sett status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Teksten bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du en fiktiv videorute. Akkurat her og nå er det et bilde som skal illustrere, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe

Dette er en test på vegen av Korus Oslo. Er dette noe vi kan benytte oss av? 


Dette er et kurs i innholdsproduksjon i læringsplattformen KS Læring. Kurset består av flere leksjoner i KS Læring som må gjennomføres før heldagssamlingen. Etter samlingen er det også noen leksjoner som må gjennomføres og for å få kurset godkjent må du også levere en oppgave. Oppgaven består av å lage et nettkurs etter de maler og metoder som du lærer i leksjonene og på heldagssamlingen. Når oppgaven er innlevert og godkjent vil du kunne hente ut kursbevis og du er da godkjent som kursoppretter/ kursansvarlig i Oslo kommune.

Når du er blitt påmeldt kurset vil du vises på en deltakerliste som er tilgjengelig for alle.

Om dette kurset

Agenda

 • Konseptet KS Læring
  - Rollebeskrivelser
  - Fellesområder vs. kommuneområder
  - Rammeverket til nettkurs og arrangement
  - Veiviseren
  - Innmeldingsmetoder
 • Administrasjonsmenyene
  - Kursadministrasjon
  - Aktivitets-/ressursadministrasjon
 • Opprette og endre arrangement via veiviseren
  - Mine innstillinger/maler
  - Påmeldingsmetoder
 • Opprette og endre nettkurs via veiviseren
  - Innmeldingsmetoder
  - Aktiviteter og ressurser
  - Aktivitets-/ressursfullføring
  - Kursfullføring

Om dette kurset

Dette kurset gir en innføring i rutiner rundt sykefravær i bydel Vestre Aker og gjelder både ansatte og ledere. 

Det anbefales at alle ny ansatte ledere og ansatte går igjennom kurset for å sette seg inn i bydelens rutiner og regler.


Formål 

Formålet er at alle ansatte (uavhengig av rolle) skal føle seg trygge i rutiner og regler rundt sykefravær

Målgruppe

Dette kurset passer spesielt godt for alle ny ansatte.

Mål

Etter å ha gjennomført dette kurset skal deltakerne ha 

 • kunnskaper om bydelens rutiner i forhold til sykefravær og hva som skjer når du blir syk