Dette er et kurs i innholdsproduksjon i læringsplattformen KSLæring.

Praktisk etikk handler om at vi skal kunne står for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Det handler om å sikre kloke og grundige vurderinger av det vi gjør, hver dag. Etikken er grunnmuren vi bygger fagutøvelsen vår på, og er våre holdninger og verdier i praksis når vi utfører jobben vår.

Navigasjonshjulet er et verktøy utviklet av Kvalnes og Øverenget som hjelper oss med å ta gode, etiske valg. En problemstilling kan belyses fra ulike perspektiv. De ulike perspektivene kan gi ulike spørsmål og ulike svar. Når man kommer i reelle situasjoner, skal man være klar over disse perspektivene. I tillegg til dimensjonene i hjulet, kan det komme ulike svar om man ser på casene fra ulike interessenters perspektiv.

Oslo kommune har etiske regler alle ansatte skal kjenne til. Hensikten med disse reglene er å hjelpe deg å ta riktige beslutninger i vanskelige situasjoner som du og andre ansatte i kommunen kan komme ut for.

Programmet gir grunnkompetanse i HR-arbeid innen lønn-/ personalfunksjoner i Oslo kommune og består totalt av syv heldagssamlinger. 

Målgruppe: HR-medarbeidere i Oslo kommune.

Pris: Kr. 13.500,-

”Tiltaket er støttet/dekket med midler fra Opplærings- og utviklingsfondet. Fondets midler består av årlige avgifter innbetalt av de ansatte og av kommunen. Midlene skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle kommunens aktiviteter, og støtte opplæringen og utviklingen av ansatte.”