Fotograf Thomas EkströmOslologo

Kurs arrangert av Oslo kommune

Her kan du søke etter nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer for ansatte i Oslo kommune.

Skriv stikkord i søkefeltet hvis du ønsker å søke etter et bestemt kurs - f.eks. "leder" eller "økonomi" osv. 

I søkefeltet vil du få treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine. 
Skriv Oslo bak søkeordet for å begrense treffet.

(Foto: Thomas Ekström)


Opplæringen skal gi ansatte som jobber med ungdom kunnskap om håndtering av konflikt og hatprat i ungdomsmiljøet. 

Om dette kurset

Opplæringen består av grunnleggende kunnskap om ytringsfrihet, fordommer, forforstålelse, polarisering hatprat samt håndtering av konflikt, aggresjon og vold. 

Kurset kan tas i bolker tilpasset ansattes hverdag. 


SaLTo-mentoropplæringen skal gi mentorene grunnleggende kunnskap og ferdigheter de kan benytte i arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av negative radikaliseringsprosesser. De ansvarlige for utarbeidingen av opplæringen er Oslo kommune ved SaLTo-sekretariatet. 

Om dette kurset


Mentoropplæringen består av en digital del i kombinasjon med en fysisk kursdag. Den digitale delen retter seg mot tilegnelse av grunnleggende kunnskap og teori. Den fysiske samlingen vil fokusere på anvendelse av den tilegnede kunnskap mentoren har fått gjennom den digitale opplæringen, samt fokus på casearbeid, refleksjon, rollespill og ferdighetstrening.  

Det vil i etterkant av mentoropplæringen bli gjennomført mentorveiledningen i samarbeid med RVTS Øst. På veiledningen vil mentorer kunne diskutere hva de har lært gjennom opplæringen, egne saker og få muligheten til å diskutere faglige problemstillinger. Det vil være en rød tråd fra mentoropplæringen til mentorveiledningen.