Nettkurset gir opplæring i de nye tjenestene fra helsenorge.no: Meldinger, avtaler og varsler.

Om dette kurset

Nettkurset gjelder for ansatte som bruker Gerica som sin elektroniske pasientjournal. Kurset kan brukes av ansatte i alle kommuner som har tatt i bruk funksjonaliteten i Gerica.

 

Mål for opplæringen: 

·         Lære om de nye tilbudene fra kommunene på helsenorge.no

·         Lære hvordan tjenestene fremstår for innbyggerne våre

·         Lære hvordan du håndterer meldinger

·         Lære hvordan du håndterer avtaler og avlysningerKursbeskrivelse: 

Kurset gir en innføring i de nye tjenestene fra helsenorge.no: Meldinger, avtaler og varsler. 

Kurset består av leksjoner med avsluttende quiz.

 

Forkunnskaper:

Du må ha kjennskap til bruk av Gerica.

 

Starte kurset / påmelding:

Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.

 

Gi tilbakemelding:

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Følg lenken under for å si hva du mener om kurset.

https://www.kslaring.no/mod/feedback/view.php?id=58561

 

Tekniske krav: 
Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.

 


Om dette kurset

Kurset gir en grunninnføring i journalføring i Gerica via PC og LMP. 

Kurset består av skjermbilder fra Gerica og LMP telefoner og bør tas på PC med visning i fullskjermmodus for best mulig leselighet. Dette nettkurset i velferdsteknologi og hverdagsmestring tar deg gjennom viktige temaer som alle ledere og medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene bør kjenne til. Nettkurset er på basisnivå.

Kursets oppbygging og innhold:

DEL 1: Introduksjon
DEL 2: Hjelpefellen
DEL 3: Hverdagsmestring
DEL 4: Velferdsteknologi og hjelpemidler
DEL 5: Velferdsteknologi i Oslo kommune
DEL 6: Roller og dokumentasjon
DEL 7: Lovverk og etikk
DEL 8: Suksessfaktorer

Når du har meldt deg opp til nettkurset kan ta så mange deler du ønsker, avslutte, for så å starte der du slapp sist gang. Du får opp de ulike delene ved å klikke på Nettkurs i velferdsteknologi og hverdagsmestring på basisnivå på høyre side under innholdsfortegnelse.

https://youtu.be/yubPePsitHY

Om dette kurset

Målgruppen for dette nettkurset er medarbeidere i helse- og omsorgstjenestene i bydelene og helsehusene i Oslo kommune. 

Hovedmål er at du skal:

  • ha kunnskap om hverdagsmestring, samt benytte denne kunnskapen til å gi en god tjeneste som bygger på den enkeltes ressurser og hva som er viktig for innbyggerne 
  • ha kunnskap om hvilken velferdsteknologi som brukes i Oslo kommune og kunne identifisere brukere til velferdsteknologiske løsninger som underbygger mestring 
  • ha forståelse for hvorfor velferdsteknologi er en del av tjenesten og forståelse for egen og andres rolle 
  • fremme samarbeid på tvers av tjenester for å sikre god faglighet og deling av erfaringer