Kommunevåpen Voss herad
VELKOMEN!

Her kan du søkje etter kurs og arrangement frå Voss herad.

ME TILBYR
Klasseromskurs
Fagdagar
Seminar
E-læringskurs (nettkurs)

Grunnkurs for tilsette i Voss herad som skal gjera fakturabehandling eller har økonomiansvar for ei avdeling. 

Om kurset


Du skal få grunnleggande økonomiforståing, innføring i Voss herad sine rutinar og kunnskap om Visma som krevst for å gjera fakturabehandling og bruka rapportar. Tema for kurset: Innføring i Økonomireglement, Visma enterprise, kontering og momskodar, attestering og tilvising av faktura, fullmakter, arbeidsflyt, rapportar m.m. 


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.