Kommunevåpen Voss herad
VELKOMEN!

Her kan du søkje etter kurs og arrangement frå Voss herad.

ME TILBYR
Klasseromskurs
Fagdagar
Seminar
E-læringskurs (nettkurs)

Fyll inn ingress, kurssammendrag her.

Om dette kurset

Her kommer det en fyldigere kursbeskrivelse.

For å kunna laga lønsbudsjett i Framsikt må du ta dette kurset. Her får du ei innføring i bl.a. korleis du endrar på stillingsbudsjett, korleis du legg til vakante stillingar og korleis du sjekkar at du er innafor ramma. Voss herad lastar inn grunnlaget frå kven som har fast stilling per juli/august. Deretter kan stillingsbudsjettet for komande år lagast. 

Lukke til!


For å kunna laga lønsbudsjett i Framsikt må du ta dette kurset. Her får du ei innføring i bl.a. korleis du endrar på stillingsbudsjett, korleis du legg til vakante stillingar og korleis du sjekkar at du er innafor ramma. Voss herad lastar inn grunnlaget frå kven som har fast stilling per juli/august. Deretter kan stillingsbudsjettet for komande år lagast. 

Lukke til!


Det finnast ikkje alternativ til øving! Ein brann i ein helseinstitusjon kan få fatale konsekvensar. 

Derfor er det viktig at dei tilsette vert drilla jamleg i brannvernrutinar og evakuering. Denne filmen frå Norsk brannvernforeining gjev gode råd.

Om dette kurset

Film fra Norsk brannvernforening med varighet på ca. 20 minutter.