Kommunevåpen Voss herad
VELKOMEN!

Her kan du søkje etter kurs og arrangement frå Voss herad.

ME TILBYR
Klasseromskurs
Fagdagar
Seminar
E-læringskurs (nettkurs)

Velkommen til KS sitt innføringskurs i Hovedtariffavtalen

Gjennomgang av dei viktigaste avtalane i fellesbestemmelsane i hovedtariffavtalen,
mellom anna  knytt til

  • tilsetjing 
  • omplassering
  • arbeidstid
  • ferie
  • lønn under sjukdom og foreldrepermisjon
  • ansiennitetsbestemmelsane

Vidare vil det verta gjennomgang av lønnskapittel, mellom anna lønnssystemet og reglar for innplassering i  stillingskodar.

Det vil også verta gitt ei oversikt over den generelle avtalestrukturen i KS-området.

Dette er streaming av KS sitt avtalekurs.
Kurshaldarar er Karsten Langfeldt, Kjersti Myklebust, Hege Øhrn, Silje Tangen