Dette kurset skal gi deg som nyansatt en innføring i det å være ansatt i Orkdal kommune.

Du vil få informasjon om både politisk og administrativ organisering, og kommunens visjon og overordnede mål. Regler og retningslinjer og HMS har også en stor plass i kurset.

Når du har gjennomført alle modulene vil du få mulighet til å skrive ut kursbevis.

Lykke til med kurset.