Kurset "Brannvernopplæring for aktuelle tjenester i Orkland kommunene" er et undervisningsopplegg om brannvern rettet mot risikoutsatte grupper.