Digidel 2017 er et program som skal  styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse. Programmet skal bidra til opplæring i bruk av IKT og velferdsteknologi hos grupper som i dag ikke benytter seg av slike verktøy. Digidel 2017 er etablert og ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. KS er med i programgruppen.

Digidel 2017 tilbyr opplæringsmateriell og arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsheving for instruktører og kursledere som driver med undervisning innen digital kompetanse.


Om dette kurset

Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Ressursene som ligger der er utviklet av Digidel-programmet og andre som driver opplæring av de med lav digital kompetanse. Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner der. I tillegg kan du dele dine presentasjoner med andre. Alle ressurser på digidel.no er gratis, og ressursene som deles der er en sentral del av dette arbeidet.

Ved å tilby ressursene på KS Læring håper vi å nå ut til flere instruktører og kursledere i kommunene.Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.