Dette kurset inneholder basistemaer som ansatte i Helse og omsorg skal ha kunnskap om