Dette er en kompetansepakke for pleieassistenter i sykehjemmene i Horten kommune.

- Du må årlig resertifiseres i brannvern undervisning. 

Kompetansepakke for helsefagarbeidere i sykehjemmene i Horten kommune. 


- Brannvern undervisning må resertifiseres årlig 

- Legemiddelhåndtering fullmakt + passeringstest er tidsbegrenset til hvert 3. år

Kompetansepakke for sykepleiere og vernepleiere i sykehjemmene i Horten kommune.

Kurset revideres årlig av kursansvarlig.

- Brannvern må gjennomføres årlig 

- Legemiddeleksamen må gjennomføres hvert 6. år

 • Fysisk kurs i kantinen på Indre havn sykehjem. 


 • Kurset tar for seg kliniske observasjoner med fokus på ABCDE - grunnleggende ferdigheter og handlingsberedskap ved forverret helsetilstand hos pasienter. Det vil bli gjennomført praktisk trening underveis i kurset.


 • Læringsmål 
  - ABCDE som observasjonsteknikk
  - NEWS2
  - ISBAR


 • Målgruppe: Helsepersonell i sykehjem i Horten kommune

 • Fysisk kurs i kantinen på Borre sykehjem. 


 • Kurset tar for seg kliniske observasjoner med fokus på ABCDE - grunnleggende ferdigheter og handlingsberedskap ved forverret helsetilstand hos pasienter. Det vil bli gjennomført praktisk trening underveis i kurset.


 • Læringsmål 
  - ABCDE som observasjonsteknikk
  - NEWS2
  - ISBAR


 • Målgruppe: Helsepersonell i sykehjem i Horten kommune


 • Trenger du hjelp til påmelding i KSlæring: Ta kontakt med Ayla 

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

 • Beskrivelse 
 • Læringsmål 
 • Målgruppe