Her legges all TEAMS-opplæring etter hvert som de er gjennomført.