Kurs for ansatte i Enhet for heldøgns omsorg, Harstad kommune. Kurset skal gjennomføres av alle ansatte.