FÅRT

Dette medisinhåndteringskurset inneholder pensumet som må gjennomgås av helsefagarbeidere for å få bemyndigelse til å håndtere legemidler i kommunehelsetjenesten. Pensumet består av ulike læringsobjekter, deriblant animasjoner og videoer som krever Internett-tilkobling og dermed også tilgang til lyd og video.

Pensumet i dette medikamenthåndteringskurset kan brukes som pensum til både grunnkurs og resertifisering. Kommunene velger ulik gjennomføring av dette kurset. Noen kommuner bruker kurset som en forberedelse til klasseromsundervisning og gjennomfører da et kortere klasseromskurs, mens resertifiseringskurset kan være kun e-læringen etterfulgt av en passeringstest.

Kurset består av følgende leksjoner som alle må gjennomføres for å få registrert kurset som fullført:

 • Leksjon 1 - Lovverk og bakgrunn
 • Leksjon 2 - Hva skjer med legemidler i kroppen?
 • Leksjon 3 - Legemiddelformer
 • Leksjon 4 - Laksantia
 • Leksjon 5 - Astma og KOLS
 • Leksjon 6 - Midler mot infeksjoner
 • Leksjon 7 - Diabetes Mellitus
 • Leksjon 8 - Hjerte og blodtrykk
 • Leksjon 9 - Psykofarmaka
 • Leksjon 10 - Smertestillende midler
 • Leksjon 11 - Epilepsi

Etter hver leksjon er det øvingsspørsmål. Disse spørsmålene kan deltakerne ta så mange ganger de vil og er kun ment som øving. 

Tekniske krav

Kurset er testet i de vanligste nettleserne (nternet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) og vil fungere fint på en standard PC og også på nettbrett og smarttelefoner. Hvis kurset gjennomføres på en stasjonær PC, må det være tilgang til lyd.

Kurset vil fungere på PC, smarttelefon og nettbrett, uavhengig av operativsystem.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.