Veiledning - bestilling hos Oda.no

Kurset er kun for Sarpsborg kommune og er tiltenkt bestillere på virksomheter som benytter seg av avtalen med Oda.

Her finner du en veileder for hvordan du bestiller varer hos Oda. Vi ser på hvordan du lager handlelister og legger inn faste bestillinger.

Videoen er på lenke til Stream.

Om du trenger mer informasjons; finner du ved å lese her Avtalekatalogen.

Avtalekatalogen er tilgjengelig for alle ansatte i Sarpsborg kommune, forutsatt at du er koblet til kommunalt nett, eller koblet til hjemmekontorløsningen.


Dette er et kurs der du får en presentasjon av Visma ebudsjett, som er systemet hvor virksomhetslederne skal utarbeide sine detaljbudsjett. 

I tillegg kan hver virksomhet jobbe med sitt budsjett for 2022 og virksomhet økonomi vil være der å bistå.

Fint om alle har fylt ut lønnsberegningsarkene som skal brukes som grunnlag til budsjett 2022 på forhånd.


Dette er et kurs der du får en presentasjon av Visma ebudsjett, som er systemet hvor virksomhetslederne skal utarbeide sine detaljbudsjett. 

I tillegg kan hver virksomhet jobbe med sitt budsjett for 2022 og virksomhet økonomi vil være der å bistå.

Fint om alle har fylt ut lønnsberegningsarkene som skal brukes som grunnlag til budsjett 2022 på forhånd.


Dette er et kurs der du får en presentasjon av Visma ebudsjett, som er systemet hvor virksomhetslederne skal utarbeide sine detaljbudsjett. 

I tillegg kan hver virksomhet jobbe med sitt budsjett for 2022 og virksomhet økonomi vil være der å bistå.

Fint om alle har fylt ut lønnsberegningsarkene som skal brukes som grunnlag til budsjett 2022 på forhånd.


Dette er et kurs der du får en presentasjon av Visma ebudsjett, som er systemet hvor virksomhetslederne skal utarbeide sine detaljbudsjett. 

I tillegg kan hver virksomhet jobbe med sitt budsjett for 2022 og virksomhet økonomi vil være der å bistå.

Fint om alle har fylt ut lønnsberegningsarkene som skal brukes som grunnlag til budsjett 2022 på forhånd.


Dette er et kurs der du får en presentasjon av Visma ebudsjett, som er systemet hvor virksomhetslederne skal utarbeide sine detaljbudsjett. 

I tillegg kan hver virksomhet jobbe med sitt budsjett for 2022 og virksomhet økonomi vil være der å bistå.

Fint om alle har fylt ut lønnsberegningsarkene som skal brukes som grunnlag til budsjett 2022 på forhånd.


Dette er et kurs der du får en presentasjon av Visma ebudsjett, som er systemet hvor virksomhetslederne skal utarbeide sine detaljbudsjett. 

I tillegg kan hver virksomhet jobbe med sitt budsjett for 2022 og virksomhet økonomi vil være der å bistå.

Fint om alle har fylt ut lønnsberegningsarkene som skal brukes som grunnlag til budsjett 2022 på forhånd.


Dette er et kurs der du får en presentasjon av Visma ebudsjett, som er systemet hvor virksomhetslederne skal utarbeide sine detaljbudsjett. 

I tillegg kan hver virksomhet jobbe med sitt budsjett for 2022 og virksomhet økonomi vil være der å bistå.

Fint om alle har fylt ut lønnsberegningsarkene som skal brukes som grunnlag til budsjett 2022 på forhånd.


Introduksjonskurs til Netpower Kvalitet for redaktører. 


Dette kurset er svært nyttig å gjennomgå før overføring av dokumenter til nytt system. 

Leverandør gir en grundig gjennomgang av hvordan dokumentmodulen er bygget opp, og vi vil gjennomgå arbeidsflyten fra opprettelse av dokumenter samt sending til høring og/eller godkjenning.

Dette kurset er opptak av opplæringen: "Introduksjonskurs til Netpower Kvalitet for redaktører"  som ble holdt på Teams 11. Juni 2020.