Fredriksten festning

RespektKurs i generell veiledning

Velkommen til kurs i generell veiledning. 

Målgruppe:  Student- og lærlingveileder, mentor, faddere og alle andre som ønsker å øke sin kompetanse innenfor veiledning.

Om kurset: Kurset er ment å være en innføring i veiledningsprosessen og forholdet mellom veileder og den som blir veiledet. Kurset presenterer ulike verktøy og metoder som er ment å styrke veiledning og fremme refleksjon.

Dette er et interaktivt kurs og i gjennom kurset bør du være oppmerksom på at du vil møte ulike symboler i bilder og videoer som du skal trykke på for å frem mere informasjon. Se eksemplene i bildene under:  

    

Innhold i kurset: 

Veiledning - introduksjon til veiledning

Veileder - veileders funksjon og rolle

Veiledningsprosess - gjennomgang av veiledningsprosessen

Veiledningssekvens - vi går mer detaljert gjennom de ulike sekvensene i veiledningsprosessen

Etikk og verdier - viktigheten av etikk og verdier i veiledning

Makt, respekt og taushetsplikt - viktigheten av makt, respekt og taushetsplikt i veiledningen


Tidsbruk: Kurset kan gjennomføres på ca en time, men vi anbefaler at det settes av mer tid til refleksjon underveis. 

Lykke til med kurset!


Strategisk kompetansestyring gir en innføring i kompetanseplanlegging og utvikling av kompetanseplan. Kurset er tilpasset Seljord kommune.

Om dette kurset

Kursets innhold

 • Forutsetninger
 • Kompetanseplanlegging
 • Kompetanseplan
 • Tiltaksplan
 • Evaluering og oppfølging

Målgruppe

 • Mellomledere
 • Enhetsledere

Passeringstest og kursbevis

 • På slutten av kursert må du gjennomføre en passeringstest
 • Passeringstesten består av ni spørsmål
 • Du må svare riktig på alle spørsmålene for å bestå testen
 • Når du har vært igjennom alle leksjonene, samt bestått testen får du automatisk utdelt kursbevis.