Motiv: Opsangervatnet Fotograf: Astri Måkestad

Her kan du søkja etter kurs og arrangement som Kvinnherad kommune arrangerer. 

Gå via menyen under dersom du ynskjer å sjå alle kurs som sektorane/seksjonane arrangerer.
Skriv stikkord  i søkjefeltet dersom du ynskjer å søkja etter eit bestemt kurs – t.d. «leiar» eller «økonomi».

Dersom du skriv i søkjefeltet, vil du få treff på kurs i heile KS-læring (kurs får alle kommunar) som inneheld søkjeorda dine. Skriv Kvinnherad bak søkjeordet for å avgrensa treffet ditt!

Sida er framleis under oppbygging, så fleire kurs kjem etter kvart!Motiv: Opsangervatnet Fotograf: Astri Måkestad
 
                                                  
                                                          

Motiv: Furubergfossen   Foto: Bjarne Øymyr  

Dette kurset er for tilsette i Kvinnherad kommune. Kurset inneheld ikkje ei fullstendig opplæring, men gjennomgår det viktigaste du treng å ha kjennskap til som tilsett i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innleiing
Del 2 - Retningslinjer og reglar
Del 3 - Informasjonstryggleik
Del 4 - Hovudtillitsvalde, hovudverneombod og varslarutval
Del 5 - Anna informasjon